Inköpschefsindex: Industrin växlar upp

PMI-total noterades till 59,1 i november från uppreviderade 58,3 i oktober. Det är den högsta nivån sedan fjärde kvartalet 2017 och tredje månaden i rad som indexet är högre än det historiska snittet (54,4).

– Svensk industri fortsätter att uppvisa en robust tillväxt samtidigt som produktionsplanerna blivit mer expansiva trots en ökad smittspridning och hårdare restriktioner, kommenterar Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Orderingången till svensk industri fortsätter att öka, inte minst från exportmarknaden.

Tre av fem delindex är över 60-nivån för andra månaden i rad och antyder om en bred uppgång. Delindex för sysselsättning, leveranstider och orderingång bidrog sammantaget med 1,4 indexenheter till uppgången i PMI-total medan delindex för produktion och lager drog ned med 0,7 indexenheter.

Produktionsplanerna i november var mer expansiva än i oktober och indexet ökade till 64,8, vilket är den högsta nivån på två år.

Prisindexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg i november till 56,9 från 55,5 i oktober.

– Det innebär att pristrycket från producentledet ökar igen efter en långvarig period med sjunkande priser. Detta är ännu en pusselbit som visar att svensk industri går på allt högre varv, kommenterar Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.