Inköpschefsindex upp i januari

Konjunkturmätaren PMI-total noterades till 46,8 i januari från 45,9 i december. Det är första gången på elva månader som indexet ökade men fortfarande utanför tillväxtzonen för sjätte månaden i rad. “Kan närma oss botten i industrikonjunkturen”.

– Fallet i PMI har dock långsamt bromsat in under de senaste månaderna och kan vara ett tecken på att vi närmar oss botten i industrikonjunkturen samtidigt som produktionsplanerna är på väg upp, kommenterar Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Fyra av fem delindex bidrog till uppgången i PMI-total. Största bidraget kom från stigande leveranstider följt av lager och produktion medan delindex för sysselsättning backade till nivåer som inte har noterats sedan i somras och under pandemiåret 2020.

Index för produktionsplaner steg i januari till 59,6 och är den högsta nivån sedan augusti 2022. Det är andra månaden i rad som indexet stiger och planerna får betraktas som överraskande expansiva trots en svag orderingång och osäker omvärldskonjunktur.

– Index för rå- och insatsvarupriser sjönk i januari till 53,6, den lägsta nivån på över två år. Det stärker bilden av ett lägre pristryck från leverantörsledet samtidigt som leveranstiderna sjunker för fjärde månaden i rad, vilket sammantaget skapar förhoppningar om en lägre inflation under 2023, kommenterar Jörgen Kennemar.