Inköpschefsindex vände uppåt i maj

Efter tre månaders nedgång verkar nu inköpschefsindexet PMI vända svagt uppåt igen. PMI har gått upp från 54,9 i april till 55,2 i maj. Men delindex för leveranstider ligger nu på den lägsta nivån på 18 månader.

Nedåtriskerna i och med kriget i Ukraina samt nedstängningarna av Kina har påverkat svensk industris tillväxt negativt och i april sjönk PMI-total till den lägsta nivån sedan augusti 2020, på 54,9 (efter justeringar). Men nu kan trenden ha brutits för i maj har PMI stigit något till 55,2

– Indexet visar att svensk industri fortsätter att växa om än i en lägre takt, men det är för tidigt att blåsa faran över för en fortsatt nedgång på grund av den osäkra omvärldskonjunkturen samtidigt som penningpolitiken stramas åt, kommenterar Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Delindex för produktion är det största bidraget till ökningen, följt av sysselsättning och orderingång. Leveranstiderna däremot sjönk med 2,7 indexenheter till 70, den lägsta nivån på 18 månader. Samtidigt steg index för inköpslager till en ny rekordnivå på 62,8, vilket antyder att trenden med lageruppbyggnad håller i sig.

– Index för produktionsplanerna återhämtade en del av tidigare fall och steg till 65,9 i maj. Det är en överraskande stark siffra med tanke på det osäkra konjunkturläget och visar att en övervikt av företag planerar att öka produktionen de närmaste sex månaderna, kommenterar Jörgen Kennemar.

Pristrycket från leverantörsledet har dämpats något från en ovanligt hög nivå. I maj sjönk index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser till 83,2 från 89,3 i april, vilket fortfarande är högt och visar på fortsatt stigande insatsvarupriser inom industrin.

Internationell jämförelse

PMI-talen har även sjunkit i eurozonen till nivåer som motsvarar det svenska indexet. Den amerikanska tillverkningsindustrin däremot befinner sig något högre upp i tillväxtzonen och ligger runt ett värde av 57. Värst är läget dock i Kina. Landets omfattande nedstängningar för att begränsa spridningen av omikron har lett till att landets PMI fallit under 50, vilket innebär att industrin krymper. Rapporten lyfter dock att Kinas produktion kan vända upp igen nu när flera länder lättar på restriktionerna.

Läs hela rapporten här.