Inlandsbanan får 10 miljoner i bidrag och går in i nytt tågsamarbete

Regeringen har beslutat att ge 10 miljoner kronor under 2022 i ett särskilt statligt bidrag till Inlandsbanan AB för utbyte av radiobasstationer. Samtidigt undersöker Inlandsbanan möjligheten att överlåta Inlandståg till Tågab.

Det statliga bidraget om 10 miljoner kronor ska möjliggöra för Inlandsbanan AB att byta ut föråldrade radiobasstationer för trafikledning längs med banan. Radiobasstationer längs järnvägen är nödvändiga för att tågpersonalen ska kunna kommunicera med trafikledningen genom de särskilda mobiltelefonisystem som finns för järnvägen. Genom att byta ut radiobasstationerna kan gods- och persontrafiken utvecklas.

– Med det här beslutet möjliggöres en upprustning av Inlandsbanan så att tågtrafiken får bättre och säkrare kommunikationsmöjligheter, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Beslutet innebär att regeringen gör en ändring i regleringsbrevet för Trafikverket för budgetåret 2022 och omfördelar 10 miljoner kronor inom anslaget Utveckling av statens transportinfrastruktur.

Tågab kan ta över Inlandståg AB

Inlandsbanan utreder också ett närmare samarbete med Tågåkeriet i Bergslagen AB, Tågab. Om samarbetet blir av innebär det att Tågab tar över Inlandståg AB, idag ett dotterbolag till Inlandsbanan som i sin tur ägs av 19 kommuner från Kristinehamn till Gällivare.

Tågab har ca 160 anställda och kör både gods- och persontrafik, de har också en verkstad med egna spår i anslutning till denna. Deras huvudort är Kristinehamn, längst söder ut på Inlandsbanan. Inlandståg har ca 25 anställda, som främst består av lokförare, växlare och reparatörer.

En orsak till samarbetet är de ökande kraven på tågföretag från myndigheter. För Inlandståg med sina begränsade resurser utgör kraven en ekonomisk utmaning. Tågab har också flera specialistfunktioner som kan vara till nytta för båda företagen.

– Tågabs avsikt är att driva verkstaden i Östersund vidare och erbjuda lokförare och växlare fortsatt jobb, ibland också på nya sträckor, kommenterar Lars Yngström, vd för Tågab.

Varumärket Inlandståg kommer behållas.