Inlandsbanan får ny skogsterminal

I vår öppnar en ny skogsterminal längs Inlandsbanan, mellan Ytter- och Överhogdal i Jämtland. Hogdalterminalen blir till ytan en av de största i sitt slag i Sverige och är tillgänglig och öppen för alla aktörer i branschen.

I höstas började Inlandsbanan AB och logistikföretaget LoadEx planera för den nya Hogdalterminalen, mellan Ytter- och Överhogdal. Terminalen blir tillgänglig för alla aktörer i branschen.

Terminalverksamheten kommer utgöras av upparbetning och lagring av skogsråvara med tillstånd att som mest hantera 200 000 kubikmeter per år. LoadEx har flera kunder som väntar på att terminalen ska öppnas och planen är att verksamheten ska vara i drift under våren. Målsättningen är att verksamheten ska generera 200 tåg per år, vilket beräknas spara in ca en miljon liter diesel från lastbilar.

– Förutom den uppenbara klimatvinsten så är det en produktions- och arbetsmiljövinst för oss, våra underleverantörer och för våra kunder. Den har även en strategiskt väldigt bra placering, mitt i Sverige och i hjärtat av skogsproduktionsområdet, kommenterar Mikael Martinsson, styrelseordförande på LoadEx.

– Vi på Inlandsbanan är glada att kunna medverka till att tillhandahålla en öppen terminal med järnvägsanslutning för skogsnäringen i regionen. Inlandsbanan har tillgänglig kapacitet och det här är ett utmärkt exempel på hur vi tillsammans med en kreativ entreprenör som LoadEx med små medel kan skapa förutsättningar för en effektiv och hållbar logistik som gynnar näringslivet och miljön i Norrlands inland, kommenterar Otto Nilsson, vd för Inlandsbanan.