Inlandsbanan satsar på vätgas

Inlandsbanan AB har tillsammans med Statkraft inlett en förstudie för att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet som syftar till att möjliggöra koldioxidfria transporter av tungt gods på Inlandsbanan.

Elektrifiering via vätgasdrivna bränsleceller är en möjlig hållbar och långsiktig lösning för drift på den nästan 110 mil långa oelektrifierade järnvägen Inlandsbanan – det tror bolaget och enegeriföretaget Statkraft, som nu inleder en förstudie.

– Det finns applikationer som många aldrig hört talas om. I det här projektet kan vi knyta ihop behovet av att storskaligt kunna lagra el med behovet av att framställa förnybara drivmedel. Det här är det största vätgasprojektet inom transportsektorn hittills och unikt i Sverige, kommenterar Pedro Raposo, utbildad kemiingenjör i Portugal som ska projektleda förstudien.

Huvuddelen i förstudien handlar om att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet. Målet är att etablera gröna vätgasproduktionsanläggningar längs Inlandsbanan samt bygga upp en priskonkurrenskraftig logistiklösning för vätgas.

Andra delen ska utreda vätgasdrift för befintliga dieseldrivna järnvägsfordon. Målet är att utveckla ett vätgasdrivet framdrivningskoncept för befintliga dieseldrivna godslinjelok samt utveckla en vätgasdriven tågvärmevagn för elkraftförsörjning av personvagnar som transporteras på ej elektrifierad järnväg.

I projektgruppen finns representanter från Inlandsbanan AB och Statkraft, med stöd från konsulter inom vätgas och järnväg.

– Inlandsbanan ABs uppdrag från ägarna är att arbeta för tillväxt i inlandet. Förutom skogen och gruvnäringen är upplevelseindustrin inlandets tunga basnäring. För att främja tillväxt i inlandets destinationer krävs miljövänliga och effektiva transportmöjligheter för gästerna från både nu starka och kommande marknader. Här är tåget med koldioxidfria transporter avgörande för inlandets attraktionskraft, kommenterar Peter Ekholm vd Inlandsbanan AB.

Även Statkraft, som är Europas största leverantör av förnybar energi har stora förhoppningar.

– Inom energibranschen ser nu vi betydande möjligheter och behov att kunna använda vätgas för energilagring av våra grönenergikällor, främst vind och sol, men även som bränsle i transportbranschen. Kombinationen av att kunna producera helt grön vätgas från förnyelsebar energiproduktion lokalt i inre Norrland, samt att konvertera tunga transporter som idag använder fossila bränslen till helt CO2 fria transporter är fantastisk. Projektet skapar stora möjligheter att transportera betydande volymer vätgas till södra Sverige på ett både miljömässigt och ekonomiskt sätt tillsammans med Inlandsbanan kommenterar Per Rosenqvist, vd Statkraft Hydrogen Sweden AB.

Projektet förväntas bli klart under vintern 2020.