Innovativ pakettävling drar deltagare

Den 5 februari lanserades tävlingen ”Datadriven innovationsutamning för pakettjänster och transport i Sveriges gles- och landsbygder” i regi av Sveriges paketombud, DIGG, Tillväxtverket, Region Gävleborg, Ljusdals Näringslivskontor samt Ljusdals kommun. Det handlar om att säkra effektiva paketleveranser i hela landet.

Leveranstjänsten PinDeliver, utvecklat av IT-företaget Elicit i Göteborg, är en av de som deltar i tävlingen.

– PinDeliver ser fram emot att skapa ett bidrag som kan underlätta för pakethantering, transporter och skapa samverkan mellan olika aktörer, vilket också går i linje med vår vision. Ett hållbart samhälle kräver hållbar logistik och samarbete mellan olika aktörer. Detta är något som vi gärna vill bidra till, säger Patrik Thelandersson, vd på pinDeliver, i ett pressmeddelande.

När det kommer till transporter och paketleveranser i gles- och landsbygd är paketen ofta färre och avstånden längre jämfört med storstäder. Dyra leveranser per kolli leder till låg lönsamhet, vilket gör att samverkan mellan aktörer blir direkt nödvändig. Att skicka och ta emot paket är inget problem i Sveriges större städer, men på landsbygden ser det annorlunda ut. 

Målet med innovationstävlingen är att förbättra tillgängligheten för pakettjänster, sänka transportkostnader, skapa nya leveransalternativ och ett ombudsnät som är mer anpassat för mottagaren. Här är datasamverkan en central nyckel som kan skapa flexibla transporter.

Tävlingen pågår fram till augusti 2020.