Instabee värderas ner

I storägaren Creades rapport för fjärde kvartalet 2022 värderas deras innehav i Instabee på 5,5 procent ned. Creades värderar Instabee till ett värde på totalt 13,4 miljarder kronor idag, mot värderingen på 18,4 miljarder vid fusionen i höstas.”Bolagets underliggande utveckling är fortsatt stark”, säger Creades vd John Hedberg till Di.

Instabox grundades i Stockholm 2015 som paketskåpsleverantör, Budbee 2016 som hemleveransaktör. Sedan starten har de vidgat erbjudandet och expanderat i Sverige och på andra marknader. Idag hittas bolaget i Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Belgien. Instabox gick även in på den nederländska marknaden med förvärvet av Red je Pakketje, en verksamhet som försattes i konkurs i november, efter sammangåendet av de båda last mile-bolagen.

Den nya värderingen av Creades, som äger 5,5 procent av Instabee, i rapporten för fjärde kvartalet 2022 avspeglar hur jämförbara börsnoterade bolag sjunkit i värdering, enligt Creades vd John Hedberg.

“Därtill drar vi av ytterligare 30 procent för att spegla det faktum att onoterade bolag är mindre likvida än noterade bolag. Den minskade värderingen av Instabee i fjärde kvartalet är i allt väsentligt en konsekvens av utvecklingen för noterade jämförelsebolag. Bolagets egen underliggande utveckling är fortsatt stark”, säger John Hedberg, vd Creades, till Di.