Instabox elektrifierar med Vattenfall

Energiföretaget Vattenfall och leveransföretaget Instabox har inlett ett internationellt samarbete för laddning av Instabox fordonsflotta i Sverige, Danmark och Nederländerna. Vattenfall kommer installeraa och driva laddboxar på företagets terminaler.

Instabox är redan fossilfria i hela sin logistikkedja och kör en stor del av sin fordonsflotta på det fossilfria drivmedlet HVO100. Att öka antalet elbilar är ett viktigt steg för att minska dess klimatavtryck ytterligare och köpte i november 2021 50 eldrivna leveransbilar från Maxus, vilket gör att 30 procent av företagets, relativt nya, hemlevranstjänst kan ske med elfordon.

Vattenfalls funktionslösning “Power-as-a-Service” placeras nu ut på Instabox fraktterminaler, vilket möjliggör enkel laddning när bilarna inte används för leveranser. Närmare 200 laddboxar har redan tagits i drift i de tre länderna och lika många till ska driftsättas under 2022.

– Elektrifieringen av vår fordonsflotta är en viktig del av vår hållbarhetsstrategi och långsiktigt vill vi att hela vår flotta ska elektrifieras. Ramavtalet med Vattenfall och bolagets “Power-as-a-Service”-lösning gör att vi slipper höga investeringskostnader för att möjliggöra övergången till fossilfritt och känner oss trygga i att ha en partner med den elkraftsexpertis som krävs för att installera och driva laddinfrastruktur för en stor flotta av elfordon, kommenterar Leilei Tong, hållbarhetschef på Instabox.

Laddlösningen från Vattenfall består av AC-laddare med 22 kW per uttag och dynamisk lastbalansering för att ge så mycket kraft som möjligt till laddningssystemet.

– Vattenfall står för hela investeringen av laddinfrastrukturen och äger, driver och säkerställer laddstationernas funktion under hela avtalstiden. Det medför att kunden kan ha fokus på sin kärnverksamhet med frakttjänster, medan vi genom vår laddlösning stöttar deras omställning till fossilfritt, kommenterar Maria Lindberg, chef elektrifierade tunga transporter på Vattenfall Network Solutions.