Instabox tar hjälp av Logent för att nå Norge

Logistikföretaget Logent hjälper Instabox att säkra en effektiv tullhantering för den gränsöverskridande handeln mellan Sverige och Norge.

Last mile-aktören Instabox slog i år rekord under Black Week med 3 gånger så många leveranser som under förra året. Instabox, vars affärsidé är att ställa ut paketskåp där kunderna kan hämta sina e-handlade varor, har nu även vuxit sig starka på den norska marknaden.

Norge är en av Instabox nyare marknader men bolaget expanderar nu kraftigt i Norge då den norska marknaden blir allt viktigare. Den norska marknaden innebär idag för många ett handelshinder med tullhanteringen vilket ofta kan försvåra handeln mot Norge för svenska företagare i form av extra kostnader och administration.

Med Logent Customs AB som partner för sin gränsöverskridande handel minimeras detta handelshinder.

– Tillsammans med Logent som partner kan vi på Instabox underlätta processen för våra handlare som skickar varor till Norge och säkerställa att försäljningen till den norska marknaden går smidigt och inte belastar våra kunder med någon administrativ börda, kommenterar David Lundqvist, Chief Commercial Officer på Instabox.