Internationella redareföreningen vill ha global koldioxidskatt

Den internationella redareföreningen International Chamber of Shipping (ICS) vill se en global avgift på koldioxidutsläpp från fartyg. Förslaget presenterades i en skrivelse till FN och organisationens regleringsorgan för sjöfart IMO, på fredagen.

ICS, som företräder världens nationella redarföreningar och mer än 80 procent av handelsflottan, lade på fredagen fram en skrivelse till FN med krav på en internationellt accepter ad marknadsbaserad åtgärd för att påskynda användningen och utbyggnaden av koldioxidfria bränslen.

I förslaget skulle redare betala en avgift för varje ton koldioxid som släpps ut av fartyg inom global fartyg större än 5000 GT. Pengarna skulle gå till en “IMO Climate Fund” som, förutom att minska prisgapet mellan koldioxidfria och konventionella bränslen, skulle användas för att bygga ut den bunkringsinfrastruktur som krävs i hamnar över hela världen för att leverera bränslen som vätgas och ammoniak, vilket skulle bidra till sjöfartsindustrins gröna omställning.

I ett pressmeddelande skriver redareföreningen att man “desperat” vill se nollutsläppsfartyg på sjön senast 2030, men att bränslen saknas. “Koldioxidskatten är avsedd att påskynda skapandet av en marknad som gör utsläppsfri sjöfart livskraftig.” skriver ICS.

– Vad sjöfarten behöver är en verkligt global marknadsbaserad åtgärd som denna som kommer att minska prisgapet mellan koldioxidfria bränslen och konventionella bränslen, kommenterar Guy Platten, generalsekreterare för ICS.

ICS föredrar global skatt framför EU-avgift

En ny rapport från VTI drar slutsatsen att sjöfarten måste ställa om snabbare, om man ska kunna använda argument som högre energieffektivitet för en överflyttning till sjö i framtiden. Ett internationellt regelverk som driver på klimatomställning är en av de saker som saknas, enligt transportforskaren Inge Vierth, huvudförfattare till rapporten.

ICS föredrar en reglering av IMO framför att regionala organisationer som EU utvidgar sitt system med utsläppsrätter i sjöfarten, då denna bara kommer gälla 7,5 procent av den globala sjöfartens utsläpp.

Skrivelsen är ett inspel inför nästa klimatmöte COP 26. Sjöfarten står globalt för 2 procent av världens utsläpp.

Svårt konkurrera med konventionella bränslen

Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart, menar att det vore bra för klimatet om en global koldioxidavgift och en forskningsfond för sjöfarten infördes.

Det är dock ofta svårt att idag konkurrera med aktörer som använde konventionella bränslen då transportköpare sällan vill betala mer för ett klimatvänligt fartyg.

– Klimatkrisen är global och inte regional, därför är det betydligt effektivare med globala regler istället för regionala så att vi inte riskerar att problemen bara flyttar sig någon annanstans. Förhoppningsvis tas ett beslut som möjliggör minskade utsläpp och en omställning av den globala sjöfarten. Den svenska sjöfartssektorn ligger lång fram i denna utveckling och testar exempelvis nya bränslen och konstruktioner av fartyg. Det är dock ofta svårt att idag konkurrera med aktörer som använde konventionella bränslen då transportköpare sällan vill betala mer för ett klimatvänligt fartyg. Dessutom kostar dessa fartyg ofta betydligt mer att tillverka. ICS förslag skulle därför kunna vara en del i att en förändring kan ske på global nivå, säger Fredrik Larsson, i ett pressmeddelande.

Av Klara Eriksson