Investerar i en ny terminal för att möta den ökade e-handeln

Svensk Hemleverans, mediekoncernen NTMs morgontidningsdistribution, har växt ur lokalerna för pakethantering i Linköping. Nu bygger man en ny paketterminal av sitt gamla tryckeri, som tas i drift senast september 2022.

Bygglovet för den cirka 4000 kvm stora utbyggnaden beviljades i slutet av maj och nu inleds förberedande markundersökningar och projektering.  Byggstarten är planerad till september/oktober och byggnaden beräknas vara färdig att ta i drift senast i september 2022. Projektet leds av NTM Fastighet.

Den nya terminalen är en utbyggnad av befintlig tryckerifacilitet på Torvinge i östra Linköping, en mycket bra strategiskt plats för logistik med närhet till E4.

– Det här är en investering som kommer underlätta direkt i det dagliga arbetet för våra medarbetare, men även i ett strategiskt perspektiv där vi bygger för framtiden, kommenterar Svensk Hemleverans vd Mattias Ternstedt.

Svensk Hemleverans hanterar paket från e-handlare som är anslutna till tjänsten Early Bird samt från den e-handel som lanserades på koncernens redaktionella sajter för ett år sedan.

– Vår paketaffär ökade med över 200 procent föregående år och vi ser en fortsatt stark tillväxt framåt. Kombinationen av att dela ut paket tillsammans med morgontidningen är starkt ur ett hållbarhetsperspektiv och upplevs positivt av kunderna som får leverans hela vägen hem, berättar Mattias Ternstedt.