Inzile kvalificerar sig för offentlig upphandling

Det svenska elfordonsbolaget Inzile är en av åtta anbudsgivare som kvalificerat sig för SKRs nya ramavtal för upphandling av eldrivna fordon. De har sedan tidigare levererat sin lätta ellastbil till Sundbybergs stad.

Sveriges Kommuner och Regioners, SKRs, nya ramavtal är värt 500 miljoner kronor och gäller i fyra år. Syftet med avtalet är att förenkla processen för kommuner att upphandla eldrivna arbetsfordon, exempelvis inom park- och fastighetsförvaltning. Elfordonsbolaget är en av åtta anbudsgivare som har kvalificerat sig för ramavtalet. Deras lätta ellastbil har dessutom tagits fram i samråd med kommuner vilket kan gynna dem vid kommande upphandlingar.

– Inziles kvalificering för SKR:s ramavtal visar att vi har en konkurrenskraftig lösning som hjälper kommuner att ställa om till fossilfria transporter och skapa hållbara städer. Vi har sedan tidigare levererat vår eldrivna lastbil till Sundbybergs stad och ser nu fram emot att bygga vidare från den erfarenheten i övriga delar av landet, kommenterar Ragnar Åhgren, vd för Inzile.