Inzile rampar upp produktion av lätt ellastbil

Svenska Inzile genomför en riktad emission om cirka 35 MSEK i syfte att accelerera den planerade serieproduktionen av ellastbilen PRO4, som tillverkas i Småland.

Inzile är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna lätta lastbilar (klass N1). Bolaget grundades 2012 och har sitt huvudkontor och sin produktionsanläggning i Västervik, Småland.  Dessutom finns ytterligare två kontor, ett i Göteborg där en stor del av utvecklingsarbetet sker samt ett i Stockholm där företagets sälj- och marknadsavdelning ligger. 

Genom den riktade emissionen kommer Inzile tillföras cirka 35 MSEK före emissionskostnader. Tillskottet kommer väl täcka rörelsekapitalbehovet inför den planerade serieproduktionen: Inzile planerar att under 2020 höja prooduktionsmålet för 2020, från 260 till 360 fordon.

– Mot bakgrund av en stark efterfrågan från kunder, tillsammans med de underliggande långsiktiga marknadstrenderna, och att vi bedömer det möjligt att skala upp produktionen, säger bolagets vd Ragnar Åhgren i ett pressmeddelande.

Denna är tänkt att starta under inledningen av det andra halvåret 2020.

Inzile PRO4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag och e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna, samt kommuner och parkförvaltningar. 

– Jag och övriga medarbetare ser med stor tillförsikt fram emot resten av 2020, säger Ragnar Åhgren.