Islossning för ny logistik i Norrköping

Norrköping har ett utmärkt läge för logistik, men logistiktillväxten har hämmats av markbrist. Nu har dock kommunen släppt allt som allt 660 000 kvm mark för logistik – som Slättö i olika JVs kommer utveckla, vilket kommer ge möjlighet för TPL-aren Almroths och sportkedjan Stadium att konsolidera sina lager.

Norrköping är ett starkt svenskt säte för logistik och särskilt TPL,  och här har Postnord TPL ett av sina starkaste säten, med bland annat Bauhaus, Apoteket Hjärtat och Stadium som kunder. Här finns även lokala aktören Almroths, med kunder som Campadre och en rad andra e-handels- och industrikunder. 

Calle Svensson. Foto Almroths.

Almroths har sedan länge önskat sig ett nytt lager, vilket var orsaken till att Norrköpings kommun 2017 satte igång detaljplaneringen av logistikområdet Klinga på totalt 300 000 kvm – varav 190 000 kvm sålts till Slättö m fl i JVet “Klinga Logistikpark” för att utveckla ny logistik. Detaljplan och bygglov har dock överklagats kontinuerligt hela vägen. När detaljplanen slutligen fick grönt ljus 2019, beskrev Carl Svensson, vd för Almroth, läget som akut, och idag – två år senare, ser det inte ljusare ut.

– Vi behöver det här ännu mer än för två år sedan, idag har vi 85 000 kvm lageryta fördelat på 12 sajter i Norrköping. Ska vi ta Almroths till nästa nivå behöver vi konsolidera till en plats, säger Carl Svensson.

Bygglovet har ännu inte trätt i laga kraft, men för att skynda på processen har man i år ändå valt att starta bygget “på egen risk”. Fredrik Palm, tidigare fastighetschef på Alecta,  delägare i JV:et Klinga Logistikpark, projektleder utvecklingen.

– Vi har byggt tillfälliga vägar och Kanonaden har fått en entreprenad på markarbetet och nu planerar vi att starta själva husbygget i mars-april nästa år, så att Almroths kan flytta in 2023, och övriga hyresgäster några kvartal efter, säger han. 

Första etapp – e-handeln

I en första etapp byggs Almroths nya lager på 30 000 kvm, dit Almroths planerar att flytta alla sina e-handelskunder – som man idag har på fyra olika sajter. Men Almroths vill gärna fortsätta växa på Klinga, och hoppas kunna tinga ytterligare en fastighet i logistikparken så småningom.

– I ett första steg tar vi alla e-handelsflöden till Klinga, industriflödena kan hamna i etapp två för där ser vi inte samma stress. Vi hoppas kunna hyra en lokal, kanske i samma storlek, över gatan, om vi ser till vår tillväxt kommer vi att behöva det om en så där tre år, säger Carl Svensson.

Totalt kan drygt 100 000 kvm byggas på den ganska kuperade åkermarken. Men även om efterfrågan på logistikmark är stor i Norrköping är stor, är det svårt att skynda på byggnationen mer med de förutsättningar som råder nu, menar Fredrik Palm. 

– Det är exempelvis långa leveranstider på stålstommar och tillgången till pålkranar är begränsad så det finns inte möjlighet att skala upp något i nuläget, så vi kommer utveckla området enligt tidplan, säger Fredrik Palm och menar att Almroths bygge är prio ett.

– Förseningarna har absolut varit jobbigast för Almroths, som tvingas förlänga alla nuvarande lokaler gång på gång, de har väntat väldigt länge på det här. 

“Big box”

När det gäller hyresgäster på de övriga ytorna tänker sig Fredrik Palm de övriga TPL-arna och lite mer etablerade egenanvändare. Det blir ett “big box” område med en ganska låg exploateringsgrad på marken för att rymma de större byggnaderna – Almroths lager kommer ha en bottenyta på 25 000 kvm med en total area om över 30 000 kvm, och lagret får en takhöjd invändigt på 11,7 meter. En del automation kommer även rymmas.

– I första hand kommer vi automatisera pack, sortering och eventuellt bufferthantering, möjligtvis även plocket i en Autostore eller liknande lösning om vi kan kombinera flera olika kundflöden, säger Carls Svensson.

I visionen för Klinga ingår även att logistikområdet ska bli ett modernt, hållbart och trivsamt område med exempelvis fina utemiljöer, och kanske padelbanor och utegym för de anställda. 

Fredrik Palm. Foto Alecta.

– Vi driver också ett projekt som kallas Klinga Mobility Hub tillsammans med kommunen och ett antal större aktörer som förhoppningsvis ska resultera i ett modernt “truckstop” i området för alla lastbilar som besöker Klinga eller passerar på E4:an, med ladd-möjligheter, bra restauranger och annan nödvändig service för att helt enkelt göra det bättre på det området, säger Fredrik Palm.

Gigafabrik – eller logistik

Klingaområdet kommer också fortsätta utvecklas vidare av Norrköpings kommun, och planerna kan komma att gå snabbt då kommunen är en av dem som bespetsat sig på att få Northvolts nästa gigafabrik. 

– Det skulle ju vara kul för kommunen såklart om man lyckades med det. Men annars innebär det att man adderar nya detaljplaner för industri och logistik, vilket öppnar upp för mer logistik, säger Fredrik Palm. 

Tidigare var det tal om att Klinga skulle bli ett nytt “e-handelskluster” – men idag är det i stort sett dags att sluta skilja mellan handel och e-handel menar Fredrik Palm. 

– Man kan nästan plocka bort e från e-handel. Titta på många etablerade handelsföretag, den fysiska handeln växer inte längre utan det är e-handeln som driver trafiken. För att klara den omställningen krävs att du kan få till en effektivitet och en logistik som fungerar, och det går inte längre för att sitta i icke ändamålsenliga lokaler långt från kunderna.

Kommande logistikområdet Herstadberg. Bild: Slättö.

Herstadberg – Slättös andra projekt

Det andra logistikområde som Slättö utvecklar i Norrköping är Herstadberg, norr om Norrköping, där Slättö tillsammans med Ulf och Bo Eklöf Invest AB, förvärvat 467 000 kvm mark. Ulf och Bo Eklöfs familjer är även ägare till Norrköpingsbaserade sportkedjan Stadium, och första fastighet att byggas på marken är ett nytt lager åt Stadium på 53 000 kvm, invid Stadiums befintliga lager. Även för Stadium handlar det om att kunna konsolidera logistiken.  

– Med det nya lagret går vi från tre lagerpunkter i Norrköping till två, vilket kommer bli en stor fördel, dessutom får vi möjlighet att bygga en flexibel och skalbar logistiklösning, vilket kommer behövas framöver, säger Stadiums logistikchef, Daniel Johansson.

Till det nya lagret ska Stadium konsolidera butikspåfyllnaden åt butiker och outlets, samt ha bulklagret för deras skyttelautomatiserade e-handelslager på Händelö. Etapp ett med Stadiums nya lager planerar att stå färdigt 2023.

Av Klara Eriksson