De startar maritim “Förbifart Stockholm”

Fyra nya sjöfartsprojekt får ekobonus-stöd på totalt 94,5 miljoner kronorför att flytta över gods från väg till sjö. Ett av dem är en ny godslinje mellan Norrköping och Kapellskär, startad av nya rederiet IW Line.

IW Line grundades 2019 av Mikael Nilsson och Tomas Carlsson, med syfte att satsa på svensk inlandssjöfart. Båda har lång erfarenhet inom sjöfarten, och Mikael Nilsson även från åkeribranschen.

– Jag har ju sett kontrasterna mellan hur det ser ut på vägarna och hur det ser ut i våra farleder. Om man kommer söderifrån och åker genom Stockholm är det oerhört mycket trafik, medan kör man i farlederna utanför så är man helt ensam stora delar av året, säger Mikael Nilsson.

Tomas Carlsson och Mikael Nilsson. Foto IW Line.

Den insikten låg bakom att man började räkna på hur en roro-linje som flyttade över lastbilsflödena från och till Kapellskär, skulle kunna se ut. Resultatet visar att 39 000 tunga lastbilar om året skulle kunna flyttas över till sjö – med stora utsläpps- och trängselminskningar som följd.

Stor effekt med förbifart

– Det är genom att avlasta vägnätet över Stockholm som en överflyttning skulle ge mest effekt. Det är dessutom fina farleder att köra, inga slussar eller annat som skulle kunna leda till förseningar.

Grovplanerna började redan 2018, 2019 satte de båda grundarna igång på riktigt, med research och kontakt med hamnar och varuägare.

– Det har varit väldigt positiva möten med hamnarna och väldigt bra intresse för att vara med och stötta den här uppstarten, och samma med varuägarna. Alla jobbar ju mot samma mål – att minska utsläppen med 70 procent till 2030.

Kapellskärs hamn. Foto Stockholms Hamnar.

Bättre chaufförslogistik

Idag går gods till och från Kapellskär för att därifrån transporteras med roro-fartyg till Finland och Baltikum. Tanken är att förlänga sträckan som godset transporteras till sjöss, genom en 9 timmar lång sjöresa, där trailers utan chaufför transporteras till och från Norrköpings hamn.

– Norrköpings hamn har ett strategiskt läge invid E4an. Genom att ställa av en trailer där kan en lastbilschaufför med 45 min rast hinna fram och tillbaka till Göteborg på ett arbetspass. Om du ser till chaufförerna som yrkesgrupp, innebär det att de skulle kunna ha Göteborg som hemmabas och slippa övernatta ute på vägarna, säger Mikael Nilsson.

– Nu under pandemin finns det extra fördelar med att skeppa trailers utan chaufför.

Norrköping, och särskilt området nära hamnen är dessutom ett lagertätt område i sig, bland annat finns Rustas centrallager här med snart 185 000 kvm lager.

Snar uppstart

För att kunna ta del av ekobonus-stödet på 12,6 miljoner kronor behöver rutten, som kommer avgå 5–6 gånger i veckan, starta upp före 1 juli i år, vilket är planen. Att IW Line får ta del av ekobonusstödet är en förutsättning för att våga satsa.

– Vi är väldigt glada att vi beviljats det här stödet, eftersom det ger möjlighet att kunna starta upp verksamheten och visa att det fungerar. Det har också ett symboliskt värde att visa på fördelarna med en överflyttning

Fyra nya insjö- och kortsjöfartsprojekt

Björn Garberg. Foto Trafikverket

Utöver IW Line har tre projekt till beviljats stöd för att starta upp insjöfart och kortsjöfart. Mest stöd har AB Rederi Gotland fått, som planerar en ny ropax-linje mellan Nynäshamn och Rostock – med 74, 2 miljoner SEK i stöd. Dessutom få AB Flivik Shipping en miljon kronor i stöd för att föra över ett flöde med flis som idag går med lastbil mellan Kalmar och Köpenhamn till båt, och Wallenius Marine knep ekobonusstödet för att starta upp en Mälarpendel mellan Stockholm Norvik hamn och hamnarna i Västerås och Köping. Även tyska Reederei Deymann hade sökt ekobonus-stöd för en Mälarpendel, men deras ansökan beviljades inte.

– Anledningen var att det  var två sökande som hade identiska projekt, så det var det som kommer ge bäst miljöeffekter som får ekobonus, förklarar Björn Garberg på Trafikverket.

Wallenius kommer köra på HVO, d v s biodiesel, vilket det tyska rederiet inte hade planerat i sin ansökan.

– Men jag tror att det tyska rederiet kommer att starta ändå, säger Björn Garberg.

Av Klara Eriksson