Ja till storsatsningen Sundsvall Logistikpark väntas på måndag

Planerna på ett transportnav i i Petersvik i Sundsvall , som binder samman väg, järnväg och sjöfart har funnits i över ett decennium, men kantats av lokala konflikter. Nu ser den ut att få ett slutgiltigt ja, när kommunfullmäktige röstar i frågan på måndag 25 maj.

Det är Sundsvalls tidning som ringt runt till de partierna i kommunfullmäktige för att höra hur man nu kommer ställa sig till den omtvistade logistikparken – en satsning som för kommunens del går på 785 miljoner kronor.

Fem av sju partier kommer rösta för.

S, V, C-majoriteten samt M och L ställer sig bakom satsningen.

Partierna framhåller behovet av effektiva och hållbara transportlösningar i Sundsvallsregionen.

– Vi ser en väldigt stor samhällsnytta. I förlängningen handlar det om ökad tillväxt och arbetstillfällen för att vi även i framtiden ska ha en välfärd av hög kvalitet i Sundsvall, säger kommunalrådet Peder Björk (S) till Sundvalls tidning.

Men motståndet att bygga i området har varit stort och processen har kantats av juridiska turer i olika domstolar.  Först i juli i 2019 hade det kommunala bolaget Sundsvalls logistikpark äntligen alla tillstånd som krävs.

Välbehövlig investering i kapacitet

Fördröjningen har gjort att kapacitetstaket både för hamn och järnväg nu redan nåtts. I februari 2019 invigde SCA den utbyggda massafabriken Östrand, en investering på 7,8 miljarder SEK. Östrand har gått från en kapacitet på 430 000 ton blekt barrsulfatmassa till 900 000 ton, och är nu den största fabriken i sitt slag i världen. Mycket av godset i regionen, som hade kunnat tagit båten eller tåget, går nu med lastbil till och från Sundsvall. 

– Den nuvarande kombiterminalen och järnvägskapaciteten var chokad redan för tre, fyra år sedan. Hamnkapaciteten gick i topp i juni i fjol. Det är mycket godsflöden som får stå åt sidan och köras med lastbil som det ser ut idag. Hade vi haft möjlighet att bygga tidigare hade vi idag varit en föregångare när det gäller gods på sjö och järnväg, sa Sven Magnusson, i en intervju med Intelligent Logistik i höstas.

Ny containerhamn

I projektet Sundsvalls logistikpark ingår en ny containerhamn som SCA och Sundsvalls hamn samäger. I anslutning bygger Sundsvall Logistikpark en ny kombiterminal med logistik- och lagerytor för nyetableringar på drygt 86 000 kvm. SCA bekostar också ny väg och järnvägsspår från Ortvikens pappersbruk, till den nya Tunadalshamnen. Vid hamnen kan SCA också bygga magasin för lagring. I projektet samarbetar kommunen, Trafikverket och SCA och det kommunala bolaget Sundsvall Logistikpark AB samordnar. 

Av Klara Eriksson