Japansk batterikoncern satsar i Sverige

Japanska GS Yuasa som tillverkar industri-, bil- och motorcykelbatterier etablerar ett nytt bolag för att betjäna kunder i Norden och Baltikum med distribution från Jönköping.

Den nya distributionscentralen kommer lagerhålla och erbjuda alla GS Yuasas produktserier, både bly- och litiumjonbatterier. Bolaget startade både distributionsverksamheten och säljaktiviteter i Jönköping i december 2019. Öppnandet av ett nytt säljbolag med lokal distribution i Sverige innebär en stor investering för batteritillverkaren, som siktar på att öka sina marknadsandelar i de nordiska och baltiska länderna.

– Vi har sett en kontinuerlig tillväxt i regionen de senaste åren – med basen i Jönköping kommer vi bättre kunna förse regionen med vår ledande batteriteknologi genom att öka tillgängligheten och förkorta ledtiderna, kommenterar James Hylton, vd för GS Yuasa Battery Sales UK och GS Yuasa Battery Nordic.

– Vi har anlitat ett mycket skickligt team som har börjat bygga vidare på vårt redan höga anseende gällande kvalitet, pålitlighet, och prestanda.

Det innebär att kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Latvia, Lithuania, och Estland kommer erhålla en högre servicenivå av företaget än tidigare. Fördelarna är bland andra kortare ledtider, lokal support och mindre orderkvantiteter med följden att kunderna kan beställa mer regelbundet.

“GS Yuasa har åstadkommit en betydande tillväxt i Norden och Baltikum de senaste åren, speciellt i Sverige och Finland tillsammans med våra distributionspartners Batteripoolen och Akkupojat. Öppnandet av GS Yuasa Battery Nordic kommer bygga vidare på detta utmärkta partnerskap och kommer hjälpa oss att nå marknadens fulla potential.” skriver företaget.

– Vi ser detta som det naturliga steget i vårt nära samarbete med GS Yuasa. Vi kommer fortsätta växa inom alla områden på en marknad som är dynamisk och föränderlig, inom både transport- och industribranscherna, kommenterar Johan Lyckow, vd för Batteripoolen:

Den nya distributionscentralen, till en början på 1000 kvm, kommer lagerhålla och erbjuda alla bolagets produktserier, vilket ökar tillgängligheten året runt, samtidigt som leveranstiderna förbättras avservärt. Ett nyanställt specialistteam för regionen förstärker GS Yuasas europeiska organisation.