Järnväg Nässjö–Värnamo elektrifieras

Elektrifiering av järnvägssträckan möjliggör höjda hastigheter, minskade koldioxidutsläpp och ger positiva miljöeffekter genom överflyttning av gods från väg till järnväg. Arbetet påbörjas 2021.

När Trafikverket elektrifierar sträckan Nässjö – Värnamo möjliggörs trafik med moderna eltåg, effektivare godstransporter till och från Göteborgs hamn och restiden mellan Jönköping och Värnamo minskar. När även den nya järnvägen  mellan Byarum och Tenhult är byggd blir restiden mellan Jönköping och Värnamo mindre än 50 minuter.

AFRY har tilldelats uppdraget att ta fram järnvägsplan, systemhandling och det förfrågningsunderlag som ligger till grund för upphandling av kommande byggnation, samt byggplatsuppföljning. Avtalet beräknas vara värt cirka 34 miljoner kronor och påbörjas under 2021.

— Vi är stolta över att bidra till mer hållbara godstransporter och ökade möjligheter till arbets- och studiependling i regionen. Elektrifiering av järnvägsnätet är viktigt för att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle, kommenterar Kajsa Rosén, affärsområdeschef Transportation, AFRY.