Järnvägen mellan Stockholm-Oslo ska utredas

Flera av riksdagens partier har enats om ett utskottsinitiativ som syftar till att regeringen ska ge Trafikverket i uppdrag att tillsätta en svensk-norsk utredning för järnvägen mellan Stockholm-Oslo. Stockholms Handelskammare ser stor potential i beslutet.

Igår onsdag enades flera av riksdagens partier i trafikutskottet om ett utskottsinitiativ som, efter att det röstats igenom i riksdagen, innebär att regeringen åläggs att via Trafikverket tillsätta en gemensam utredning tillsammans med norska Jernbanedirektoratet. Utredningen ska enligt utskottsinitiativet undersöka “möjligheterna att etappvis utveckla stråket Oslo-Stockholm samt ge förslag på hur åtgärderna kan finansieras”.

Satsningen gläder näringslivsorganisationen Stockholms Handelskammare, som flera gånger efterfrågat satsningar på sträckan.

– Det är sannolikt en av de mest lönsamma järnvägssatsningar som kan genomföras idag. Därför är det positivt med en öppenhet för alternativa finansieringsformer, vilket skulle kunna innebära en snabbare investeringstakt och därmed snabbare resultat, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.

Organisationen ser en stor potential både för näringslivet och klimatet i att koppla ihop de två ländernas huvudstadsregioner. I ett pressmeddelande skriver de att det i dagsläget tar ungefär lika lång tid att åka tåg från Örebro till Oslo som att åka från Örebro till Arlanda, för att sedan flyga till Oslo.

– Dagens järnväg är mycket eftersatt och undermålig om syftet är att styra trafikflöden mot järnvägen. Det är ett betydande problem för de två huvudstäderna och regionerna längs med sträckan att spårtrafiken till Sveriges största exportmarknad är så pass ineffektiv. Förhoppningsvis ser vi ett första steg mot en förändring nu, kommenterar Andreas Hatzigeorgiou.