Jättefartyg på besök i Göteborgs RoRo-terminal

Under tidig morgon 17 februari anlöpte ett av världens största roro-fartyg Gothenburg RoRo Terminal. Fartyget M/S Humbria Seaways, som ägs av danska rederiet DFDS, är 235 meter långt och 35 meter brett med en kapacitet att lasta 445 trailer.

– Det är mycket glädjande att ett av världens största roro-fartyg anlöper vår terminal, det tyder på vår och hela Göteborgs hamns betydelse i den svenska industrikedjan, kommenterar Maria Franksen vd Gothenburg RoRo Terminal.

Humbria kommer att trafikera sträckan Göteborg – Ghent. Första anlöpet är den 17 februari och därefter anlöper hon Göteborg varje måndag och torsdag. I och med anlöpet görs en del ändringar på terminalen för att anpassa produktionen efter den effektivaste lösningen.