Jättekranar på väg till Norvik

I containerterminalen i Stockholm Norvik Hamn kommer Hutchison Ports att operera två helt nya super post-panamaxkranar, som nu påbröjar resan mot Stockholm.

Den 10 januari påbörjade containerkranarna sin resa från Shanghai och anländer för att installeras i den nya hamnen i slutet av mars.

Stockholms Hamnars nya stora godshamn – Stockholm Norvik Hamn – kan ta emot de största fartygen som kommer in i Östersjön. Containerkranarna är drygt 80 meter i nedfällt läge, kan ta 22 enheter i bredd och lyfta 65 ton. Det tillsammans med närheten till de stora farlederna, det naturliga djupet på 16,5 meter och goda möjligheter till vidaretransport med lastbil, tåg och pråm ger en effektiv hantering och service i hamnen.

– Med de här två super post-panamaxkranarna kan vi ta emot de största fartygen som kommer in i Östersjön och tillsammans med Hutchison Ports erbjuda en effektiv hantering och service till våra kunder. Det är oerhört spännande att containerkranarna äntligen är på väg, ytterligare en milstolpe är passerad, kommenterar Nicklas Ebersson, marknadsansvarig gods Stockholms Hamnar.

Företrädare för operatören av containerterminalen i Gävle hamn – Yilport – har tidigare skrutit om storleken på sina kranar – och det är tydligt att de två containerhamnarna försöker positionera sig. Båda öppnar för ny coontainerkapacitet till sommaren – med möjlighet att ta emot mycket större containerfartyg än tidigare. Stockholm Norvik hamn är helt ny, medan Gävle hamns containerterminal byggs ut till dubbla storleken.

Containerterminalen i Stockholm Norvik Hamn öppnar i maj och kommer att drivas av Hutchison Ports, en av världens största containeroperatörer med 52 hamnar i 27 länder.