Nya ledamöter i Nationella godstransportrådet

Nationella godstransportrådet leds av infrastrukturminister Tomas Eneroth. Han har nu utsett Jenni Ranhagen, vd för Näringslivets Transportråd, och Björn Westerberg, näringspolitisk chef för Tågföretagen, till nya ledamöter.

Jenni Ranhagen vill i sin nya roll stärka transportköparnas röst i rådet.

– Transportköpare har en central roll om Sverige ska klara klimatomställningen och samtidigt förbättra konkurrenskraften för svenska företag. I rådet vill jag tillsammans med andra aktörer bidra till att hitta lösningar som utvecklar transportsektorn i rätt riktning, kommenterar Jenni Ranhagen.

Gustaf Engstrand efterträder Björn Westerberg som Tågföretagens ledamot i rådet.

Gustaf Engstrand. Foto Tågföretagen

– Det är en bekräftelse av vårt engagemang för godstrafikens förutsättningar både nationellt och på EU-nivån. Jag ser fram emot att ta vid efter Björn Westerberg och fortsätta att skapa driv i dessa frågor, kommenterar Gustaf Engstrand.

Nationella godstransportrådet är ett rådgivande organ till regeringen och består av 17 ledamöter samt en ordförande. Deras arbete ska bidra till att de transportpolitiska målen nås, stärka näringslivets konkurrenskraft och främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. De ska också verka för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter samt genomförandet av den nationella godstransportstrategi som regeringen beslutade om 2018. Uppdraget pågår till 30 augusti 2022.