Jernhusen bygger nya stationen Centralen i Göteborg

Detaljplanen för Västlänkens station Centralen har nu vunnit laga kraft. Detaljplanen rymmer två av Västlänkens uppgångar och möjliggör en nybyggnation av station, handel och kontor på ca 34 000 kvm BTA (bruttoarea) för Jernhusen. Utöver detta har Jernhusen en markanvisning om ytterligare ca 10 000 kvm på kommunens mark.

– I linje med Jernhusens vision om en hållbar samhällsutveckling så känns det extra bra att kunna underlätta så att ännu fler kan utnyttja kollektivtrafiken i Göteborg och regionen, kommenterar Kerstin Gillsbro, vd på Jernhusen.

Utvecklingsområdet kommer att binda ihop Göteborgs Centralstation med Västlänken där byggnation pågår. Hela området består av två detaljplaner med en total byggvolym för Jernhusen på ca 150 000 kvm BTA.

– Att detaljplanen nu vunnit laga kraft är en viktig milstolpe för den nya stadsdelen som skapas, där du bokstavligen kommer kunna ta tåget rakt in på kontoret. Byggnation beräknas starta 2023 och stå färdig till Västlänkens öppnande 2026, kommenterar Roger Sundbom, Regionchef Projektutveckling syd/väst på Jernhusen