Jernhusen utvecklar underhållsdepå i Arlöv

Fastighetsägaren Jernhusen förvärvar en fastighet i skånska Arlöv från sockerproducenten Nordic Sugar. På fastigheten vill de utveckla en strategiskt belägen underhållsdepå i södra Sverige. Markytan uppgår till 66 000 kvm.

Jernhusen har tecknat ett aktieöverlåtelseavtal med Nordic Sugar AB om förvärv av fastigheten i Arlöv, Burlövs kommun. Avtalet omfattar ca 66 000 kvm mark för depåbyggnader samt spår. Nästa steg blir att driva en detaljplan för underhållsdepån. Tillträde sker när detaljplanen vunnit laga kraft.

Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen. Foto Carl Hjelte.

– Vi ser redan idag ett ökat behov av depåtjänster i södra Sverige från fjärrtågs- och regionaltågstrafik. Samtidigt som utvecklingen av Fehmarn Belt-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland kommer innebära att fler tågoperatörer från Europa väljer att etablera både person- och godstrafik i Sverige, kommenterar Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Malmö och Skåne saknar idag depåkapacitet för fjärrtåg och det finns beräkningar som säger att depåkapaciteten i Skåne behöver fördubblas till 2035. 65 procent av den svenska persontrafikflottan finns idag i södra Sverige.

– Arlöv har då en närmast perfekt placering för att vi även fortsättningsvis ska kunna ge våra kunder den service och närhet till järnvägsnätet de behöver i sin fortsatta utveckling, kommenterar Kerstin Gillsbro.

– Det är väldigt positivt att vi nu har nått en bra och framtidsorienterad lösning för järnvägsområdet på vår fastighet i Arlöv. En övervägande andel av Nordic Sugars transporter går sedan många år på järnväg, en djupt rotad strategi som kommer att fortsätta från bolagets nya samlade fabrik i Örtofta, kommenterar Bo-Anders Persson, fabrikschef på Nordic Sugars fabrik i Arlöv.