Jetpak förvärvar CTS Express

Logistikbolaget Jetpak har tecknat avtal om att förvärva det danska expresslogistikbolaget CTS Express Holding för motsvarande 13,9 miljoner svenska kronor. Förvärvet ska stärka Jetpaks nordiska position.

Jetpak Top Holding AB har genom sitt dotterbolag Jetpak Group AB tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det danska expresslogistikbolaget CTS Express Holding ApS för 10 miljoner danska kronor (13,9 MSEK). Affären gäller även bolagets tre dotterbolag och tillträde sker den 3 januari 2022.

CTS Express är baserat i Danmark med huvudkontor i Köpenhamn/Kastrup och bolaget finns även etablerat vid Billunds flygplats på Jylland. De levererar tidskritiska logistiklösningar för B2B-marknaden baserat på flyg- och kurirtransporter med integrerade med speditörslösningar. Bolaget har ett nordiskt och europeiskt nätverk med ca 30 underkontrakterade budbilar, med ytterligare kurirkapacitet för ad hoc-leveranser.

– Förvärvet av CTS Express är ett viktigt steg mot att säkerställa Jetpaks framtida tillväxt och strategiska position i Norden. CTS Express har positionerat sig som en stark aktör inom specialiserad expresslogistik, och jag ser fram emot att fortsätta Jetpaks resa tillsammans med CTS Express-teamet, kommenterar Kenneth Marx, vd för Jetpak.

Bolaget har i dagsläget 16 anställda och en total omsättning om 40 MDKK (56 MSEK). Nuvarande ledning och medarbetare kommer att vara en viktig del för att utvidga bolagets tjänsteutbud till övriga nordiska länder, samt att stärka Jetpaks marknadsposition i Danmark.