Joachim Glassell slutar som vd på Maritimt Forum

Efter fem år på organisationen Maritimt Forum, som driver nationell maritim samverkan, lämnar Joachim Glassell posten som vd. Christine Hanefalk kliver in som tillförordnad vd.

Joachim Glassell fortsätter i sin nuvarande roll under en övergångsperiod fram till 26 januari 2022. Han har arbetat med att lyfta fram och synliggöra de maritima näringarna i drygt fem år, sedan maj 2016.

– Det har varit ett privilegium att få leda och utveckla Maritimt Forum. Jag är mycket nöjd över vad vi tillsammans har uträttat under min tid som vd. Det är med värme som jag kommer minnas alla som jag lärt känna och jag vill särskilt rikta ett stort tack till ordförande och styrelse för den tid som varit, kommenterar Joachim Glassell.

Arbetet med att lyfta fram de maritima näringarna och skapa en utökad samverkan mellan de olika delarna av det maritima klustret fortsätter med Christine Hanefalk, som har accepterat rollen som tillförordnad vd. Christine har en bakgrund inom Sveriges Hamnar och har även varit engagerad i organisationen.