Johan Ignell är ny vd för SSL

Johan Ignell är ny vd för Scandinavian Shipping & Logistics AB från och med 1 feb 2020.

Johan innehar för närvarande positionen som marknadsansvarig i bolaget, och har en gedigen branscherfarenhet. I sin nya roll fortsätter Johan att ansvara för dotterbolaget Unitrans AB. Björn Eklund – tillförordnad VD, kommer återgå till sin tidigare roll som arbetande styrelseordförande.   

Johan Ignell. Foto SSL.

– Jag ser med stor ödmjukhet och entusiasm fram emot att axla rollen som vd för SSL. Vi har vuxit snabbt under 2018 och 2019, genom förvärv av både Unitrans och CR Cargo International. Nu handlar det om att få organisationen att samarbeta på alla nivåer och sträva mot gemensam målsättning, där vi redan tagit ett stort kliv i rätt riktning, säger Johan Ignell.

– Vi har en mycket bra grund att stå på med både speditionsverksamhet och linjeagenturer inom bolaget. Våra strategiska mål de närmaste åren är mycket ambitiösa med bland annat en omsättning på 600 MSEK.

Om Scandinavian Shipping and Logistics AB är en oberoende logistikleverantör med säte i Sverige. Företaget har kontor i Göteborg, Norrköping, Malmö, Jönköping, Vilnius och Helsingfors. Bolaget ägs av svenska BEG Holding och den tyska shippinggruppen Menzell Döhle.