Jollyroom skalar upp automationen inför årets julhandel

Jollyroom är tidigt ute i förberedelserna inför årets julhandel, företagets viktigaste försäljningsperiod. Med en ny utökning av sitt Autostore-system förväntas de utöka kapaciteten med 40 procent.

Det är inte ens ett år sedan företaget byggde ut sitt Autostore-system inför julhandeln 2020. Nu görs ännu en tilläggsinvestering inför årets julhandel, som ska driftsättas i augusti i år. Utökningen omfattar 60 nya robotar och 20 000 lådor.

– Stora investeringar görs kopplat till kundupplevelsen i alla vertikaler, inte minst webbplattform, last mile-leveranserna och nu denna tilläggsinvestering i Autostore, kommenterar Annett Hanna, tillförordnad marknadschef på Jollyroom.

Kapacitetsökning med 40 procent

Företaget ser utökningen av Autostore som en förutsättning för att uppnå en lyckad julhandel, vilket är årets viktigaste försäljningsperiod. Totalt räknar logistikchefen Cecilia Olsson med att skicka ut omkring 1,2 miljoner paket under kvartal fyra 2021, vilket är en ökning med mer än 20 procent jämfört mot föregående år.

– Den planerade tillökningen är ett naturligt steg för att kunna fortsätta möta kundernas krav på snabba och smidiga leveranser och kommer att bidra till förbättrad effektivitet, lönsamhet och en ökning i kapacitet. Vi förväntar oss en kapacitetsökning av ordrar, både smått och mellanstort gods, med cirka 40 procent, kommenterar Cecilia Olsson, logistikchef på Jollyroom.