Jula bygger solpanel på taket – blir självförsörjande

Taket på den 178 000 kvadratmeter stora byggnaden till Julas centrallager har fått sina första solpaneler på plats. Det första steget handlar om inte mindre än 6150 paneler som tillsammans har en effekt på 3,1 MW. 

Solcellsprojektet startade för två år sen och en förstudie har gjorts tillsammans med utvalda partners för att hitta en optimal lösning för Julas behov. 

Ytan som panelerna upptar är ca 20 000 kvm av det totalt 178 000 kvadratmeter stora taket och till detta har totalt 59 500 meter kabel behövts för att koppla in anläggningen. Dessutom har 26 inverterare installerats som omvandlar solenergin från likström till växelström. 

Jula har byggt sin solcellsanläggning själva. Foto Jula.

– Efter en gedigen analys har vi landat i att vi vill bygga ett system som passar oss på Jula, vi är ju vana att fixa saker själva. Med den här nya solcellsparken kommer vi vara självförsörjande, och här kommer vi kunna ladda våra nya 32 meter långa el-lastbilar, kommenterar Lennart Karlsson, vd Jula Logistics och projektägare till solcellsinitiativet.  

– Tillsammans med nära samarbetspartners har vi tagit fram en lösning där vi har delat upp samtliga komponenter som behöves till anläggningen. Vi köpt panelerna, kablar, inverterare, ställverk, ballast, montagesystem med mera direkt från tillverkare, vi har dessutom konstruerat egna fixeringarna för inverterarna genom en lokal entreprenör. Det är noggranna beräkningar och tester som ligger till grund för det arbetet, fortsätter Lennart.  

Själva monteringen av panelerna har sträckt sig över fem veckor och nu startar själva produktionen.  

– Totalt sett beräknas våra paneler tillverka ungefär 2 500 MWh el under ett år. Det motsvarar ungefär halva årselförbrukningen av Julas centrallager eller hela årselförbrukningen av 150 villor.

Det här är ett viktigt steg för Julas klimatåtagande, då man ska vara klimatneutrala inom energianvändning och transporter till 2030. Ett av målen handlar om att bara köpa el från förnyelsebara källor, och genom installationen gör man nu egen el att använda i sin verksamhet.