Jula expanderar till Finland

Retailföretaget Jula planerar för expansion till Finland, med både varuhus och e-handel. Samtidigt startas ett projekt för att öppna upp e-handel på flera platser i Europa.

Med den nya etableringen i Finland utökar koncernen till sin fjärde marknad efter Sverige, Norge och Polen. Planerna gäller för både varuhus och e-handel men det är fortfarande mycket som ska göras.

– Det är givetvis mycket saker som ska genomföras för att etableringen ska bli den framgång som vi alla tror på. Inte minst måste rekrytering av vissa nyckelmedarbetare starta omgående, bl a ska en Country Manager (COM) för den finska marknaden anställas, kommenterar Joachim Frykberg, vd för Jula.

Jula har redan Nordens största centrallager på 178 000 kvm yta i Skara som servar både varuhusen och e-handeln. Omställningen till e-handel har fungerat smidigt, enligt Julas logistikchef Lennart Karlsson.

– Vi har redan från början jobbat med att använda våra varuhus som utlämningsställen, och kan utnyttja den befintliga logistikstrukturen på ett bra sätt och gynna båda kanalerna samtidigt.

Julas centrallager i Skara. Foto Jula.

Öppnar e-handelsmarknader i Europa

Företaget har också nyligen gått ut med planer på att etablera sig i det nya handelsområdet i Alta, Norge. Parallellt med etableringarna kommer de öppna upp nya e-handelsmarknader i Europa.

− Vi startar nu även ett projekt för att öppna upp e-handel på flera olika platser runt om i Europa. Det handlar givetvis om att utveckla framgångsrik handel, men det handlar även om att utforska vilka marknader som har potential att kunna utvecklas vidare, kommenterar Joachim Frykberg.