Jula satsar på egna biobränslen

Jula Holding fortsätter investera i hållbara lösningar. Nu blir koncernen en stor delägare i det svenska bolaget Organofuel Sweden.

– På Jula tar vi ett helhetsgrepp kring hållbarhet utifrån ett långsiktigt perspektiv. Vi är ett familjeföretag som vill ta ett aktivt ansvar genom att skapa nya möjligheter till en bättre framtid för kommande generationer. Ett led i detta är att investera i innovationsföretag, så som Organofuel, kommenterar Karl-Johan Blank, ägare och koncernchef.

Organofuel etablerades 2015 i Sundsvall, och är grundat i forskning från Mittuniversitetet. Bolaget har utvecklat flera gröna högteknologiska lösningar.

– Genom Julas investering kan vi nu fortsätta framgången med att ta våra produkter till marknaden. Vi ser också fram emot ett bra och långsiktigt samarbete med ett gediget entreprenörsdrivet företag som Jula Holding. Det är otroligt viktigt och betydelsefullt för Organofuels framtida arbeten, kommenterar Erik Nelsson vd på Organofuel Sweden.

Bland annat har de utvecklat fram unika och patenterade produkter inom två spår, så som biobränsle och kapsaicin. För dessa har bolaget vunnit flera utmärkelser, bland annat ClimateLaunchPad och Almi Pitch.

Förlängning av hållbarhetsarbetet
Man har bland annat utvecklat en teknik som omvandlar skogsavfall till biobränsle för både bil- och flygtrafik. Investeringen kommer även att bidra till Julas verksamhet, då företagets propellerflygplan är en viktig del i samband med att verksamheten expanderar.

Organofuels produkt är unik, då den ännu inte används kommersiellt. Ett av Julas fokusområden i sin hållbara strategi, med utgångspunkt i FN:s globala mål, är att minska utsläppen från sina transporter. Företaget jobbar redan idag med transportoptimering, bland annat genom den effektiva torrhamnen i Falköping, tillstånd för längre fordon och kravställning på fossilfria transporter innan 2030.

Skaraborg Logistic Center. Fotograf: Tor-Leif Halvorsen.

Investeringen i Organofuel blir på så sätt en förlängning av Julas hållbarhetsarbete.

– En av anledningarna till att koncernen går in som delägare i Organofuel är att det ligger i linje med vår egen hållbara strategi för att minska vårt klimatavtryck. Det är ett innovativt bolag med stor kompetens, som utifrån olika perspektiv arbetar för att hitta nya lösningar och det vill vi stötta, kommenterar Magnus Sigurd, Business Development Director.