Jula storsatsar på autonom pallagerhantering

Jula satsar på ett nytt AGV-system vid centrallagret i Skara, där självkörande truckar från Toyota ska kombineras med Julas mobila pallagersystem. Initialt ska 32 självkörande truckar ersätta dagens manuella trucklösning i kompaktlagret, för att möjliggöra framtida volymtillväxt.

Jula har ingått ett avtal med Toyota Material Handling gällande AGVer (automated guided vehicles) för Julas 178 00 kvm stora centrallager i Skara. De förarlösa truckarna ska utföra transportuppdrag i den delen av Julas centrallager som består av mobila pallställ och som totalt innehåller 190 000 pallplatser.

Jula skaffade sitt mobila pallsystem 2015, i samband med en större utbyggnad av centrallagret, i syfte att maximera fyllnadsgraden i pallagret. MOVO-systemet, som levererades av Constructor är elektriskt styrt och består av pallställ på vagnar som körs på ingjuten golvräls. Pallställssystemet är kopplat till Julas WMS-system.

Julas kompakta pallager med mobila pallställage har byggts ut i två omgångar och har idag kapacitet att lagra 190 000 pallar. Nu ska hanteringen i pallagret automatiseras med AGVer. Foto Constructor

– Vår kompakta pallagerlösning har byggts ut i två omgångar, senaste förra året när vi byggde till lagret med 28 000 kvm. Det är den största mobila pallställsinstallationen i världen, och gör att vi får plats med två tredjedelar av alla våra pallar på ungefär 50 000 kvm lageryta, berättar Mikael Lennartsson Kellett, supply chain manager.

Mikael Lennartsson Kellett. Foto Jula

Hittills har hanteringen i pallagret skötts med manuella truckar, även de från Toyota, där pallarna skjuts i tåg framför trucken, med 6-8 pallar i varje “laddning”.

– Det är en effektiv lösning, som har gjort att vi ändå klarar av de stora volymer som vi har i vår logistik. Som mest har vi 5 000 pallrörelser per dag i den här delen av lagret, berättar Mikael Lennartsson Kellett.

Utmanande integration

Autonoma fordon är inget nytt, idag används självkörande truckar i många fabriker och lager. Men en stor utmaning i projektet är integrationen med de mobila pallställagen, eftersom trucken måste kunna hantera en omvärld som ständigt rör på sig utan att den tappar sin orientering.

Installationen består initialt av 32 självkörande truckar, och blir det första AGV-systemet som integreras med ett mobilt pallsystem av den här storleken. Den största skillnaden mot det manuella systemet är att AGVerna kommer att hantera en pall i taget, istället för dagens “palltåg”.

Projektet har pågått sedan 2019 och under den tiden har Toyota utfört simuleringar, emuleringar och fysiska tester både internt och på plats på Jula för att säkra lösningen, både sett till kapacitet och funktion.

– Vi ser att det generellt är en väldigt bra återbetalning på den här typen av system då våra automatiserade truckar är i kontinuerlig drift dygnet runt. Säkerheten ökar och skadekostnaderna minskar vid införandet av automation, samtidigt som risken för störningar på grund av personalfrånvaro och personalomsättning minskar, vilket många kunder har upplevt lite extra under de senaste åren, kommenterar Henric Hasth, vd på Toyota Material Handling Sweden.

– Det känns extra roligt att kunna ta det här steget tillsammans med Jula som vi har haft ett nära och bra samarbete med under en lång period, tillägger han.

Full drift 2023

Projektet går nu in i en genomförandefas med en förväntad driftstart under senare delen av 2022 för att vara uppe i full drift under 2023. AGV-systemet ska säkra hanteringen av Julas ökade logistikflöden i framtiden men är också en viktig del i den fortsatta utvecklingen av en hållbar logistik.

– Vi kan hantera våra nuvarande volymer med den lösningen vi har idag, men Julas volymer fortsätter att växa och om vi ska klara den tillväxten som vi tror att vi kommer ha de närmaste åren så behöver vi göra den här satsningen nu, och frigöra personal och kapacitet till våra övriga flöden i lagret, avslutar Mikael Lennartsson Kellett.

Av Hilda Hultén