Julas stora lager hjälp under försäljningsboom

Jula går fortsatt starkt. I maj månad slogs försäljningsrekord med god marginal. − Förra året gjorde vi en extremt stark majmånad, och nu ökar vi ytterligare. Det är givetvis mycket glädjande, samtidigt som vi är högst medvetna om att det i försäljningsökningen finns en tydlig coronaeffekt, kommneterar Joachim Frykberg, VD Jula.

Den totala försäljningen för årets maj landade på drygt 913 miljoner SEK en ökning med över 25 procent mot föregående år. E-handeln ökade med nära 100 procent mot föregående år, och även försäljningen i Julavaruhusen ökade starkt.

Det nya försäljningsrekordet beror på flera olika faktorer. En stor andel av befolkningen har under coronapandemin varit hemma i större utsträckning än normal, vilket gynnat den typ av handel som Jula bedriver.

− Vi är glada att vi träffar rätt i våra sortiment, och därmed säljer starkt i de kategorier som vi vill vara starka i, som elverktyg, handverktyg och maskiner, trädgårdsredskap och trädgårdsmaskiner, el- och belysningstillbehör, arbetskläder och arbetsskor samt produkter för värme och kyla i hemmet, kommenterar Joachim Frykberg.

Samtidigt har Jula även gått starkt i kategorier som träningsredskap och cyklar. När det gäller cykelförsäljningen, har denna påverkats positivt av möjligheten att få cykeln monterad och klar i varuhuset, en service som varit mycket framgångsrik.

Nordens största lager bakom succén

En tydlig framgångsfaktor under coronakrisen har även varit Julas centrallager i Skara, Norra Europas största.

− Kapaciteten som finns i centrallagret har varit väldigt värdefull under coronakrisen. Vi har haft möjlighet att ta hem mycket stora volymer, vilket inneburit att vi inte fått några nämnvärda störningar i våra leveranser. Vilket i sin tur gett oss förutsättningar för bra försäljning, säger Joachim Frykberg.