Julrusch för bilhanteringen i Wallhamn

Bilhamnen Wallhamn på Tjörn hanterar bilmärken som Kia, Hyundai och Ford. Normalt mellanlagras och kundanpassas bilarna innan de skickas vidare ut i landet, men under komponentbristen 2021 har bilarna gasat igenom hamnen.

– Det mesta som kommer in är redan sålt, särskilt nu inför årsbokslutet så försöker tillverkarna snygga till siffrorna, berättar Wallhamns vd Torbjörn Wedebrand.

Wallhamn på Tjörns östra sida grundades 1962 och är idag Sveriges största privatägda fordonshamn, och förutom import och export sköter hamnen olika typer av kringtjänster, kontrollerar och anpassar fordonen inför leverans, som en tjänst åt generalagenter, återförsäljare och kunder. Tre rederier; Grimaldi, Eukor och UECC trafikerar hamnen, och härifrån sköts den svenska och till viss del norska distributionen av märken som Kia Hyundai, Ford, Fiat, Isuzu och Nissan. Varje vecka anlöper fartyg för att lasta eller lossa bilar, lastbilar, bussar och industrimaskiner.

– Vi har haft minskade fordonsvolymer under pandemin, men hamnverksamheten har ändå gått bra, vi har hanterat mycket mer annat gods, som stål och trävaror under året, berättar Torbjörn Wedebrand.

Lättande halvledarbrist

– Tillverkarna har jättesvårt att få fram bilar, väntetiden kan ligga på uppåt två år för kundorderbeställda bilar idag, berättar Torbjörn Wedebrand. Foto Wallhamn

Material- och komponentbristen har drabbat fordonsindustrin hårt, inte minst halvledarbristen som gjort att leveranstiden på nya bilar ökat från runt tre månader till åtminstone sex månader idag.

– Tillverkarna har jättesvårt att få fram bilar, väntetiden kan ligga på uppåt två år för kundorderbeställda bilar idag.

Halvledarbristen ser dock ut att lätta lite framöver.

– Bristen var värst under kvartal tre, men nu får vi signaler från marknaden om att det börjar lätta. Vi vet ju inget säkert förrän bilarna är lastade, men vi förbereder oss för en rejäl volymökning mot slutet av året. Den gängse bilden är ju fortfarande att vi kommer att behöva dras med de här störningarna under större delen av nästa år.

2019 hanterade Wallhamn omkring 65 000 bilar, och i år tror Torbjörn Wedebrand att omkring 60 000 bilar kommer att hanteras. Materialbristen har även drabbat Wallhamns bilbyggarverksamhet.

– Vår bilbyggarverksamhet utgör en stor del av omsättningen, men har minskat rejält. Industrikunderna lägger ordrar, men bilarna kommer inte fram. Sen är det många som tvekar att köpa nya fordon nu, i väntan på bättre elbilsmodeller.

Det som kommer in är redan sålt och bara flyger igenom här.

Normalt sett fungerar Wallhamn som mellanlagring för bilar. På området finns magasin och öppna lagringsytor på totalt 500 000 kvm med 17 500 parkeringsplatser. Före pandemin stod det ofta upp emot 10 000 bilar i hamnen.

– I höstas var vi nere på kanske 2 000 bilar i lager, det som kommer in är redan sålt och bara flyger igenom här.

Komplex billogistik

Torbjörn Wedebrand har en lång karriär inom logistik och sjöfart, bl a från Stena Line, Ikea och Varbergs hamn, och kom som vd till Wallhamn 2009.

– Bilar är kul att hantera, det är en väldigt komplex logistik. Och om man som jag gillar att utveckla försörjningsnätverk så är det väldigt intressant.

Bilindustrins omställning mot elektrifiering påverkar även Wallhamns verksamhet.

– Just nu är det lite av en “vad fan ska vi göra”-situation inom service- och transportfordon, där marknaden skriker efter elbilar men leverantörerna inte hunnit utveckla det marknaden efterfrågar än. Suget kommer vara enormt när elbilsmodeller som möter det behovet kommer. 

De satsningar på ökad produktion av halvledare som nu görs runtom i världen kommer att ätas upp av marknadens behov, menar han:

– All elektronik innehåller ju halvledare, en vanlig bil innehåller kanske 400 mikrochip medan en elbil har över 1 000. Branschanalytiker menar att antalet bilar kommer att fördubblas i Europa de närmaste tio åren, så behovet bara växer framåt.

Elektrifieringen innebär även utmaningar för hamnen. Om alla de fordon Wallhamn hanterar ska elektrifieras och även kunna laddas i hamnen, och om fartygen dessutom ska kunna ansluta till landel så kommer hamnen att behöva “20 gånger mer el än idag.” menar Torbjörn Wedebrand.

– Den kapaciteten finns inte än. Det är en utmaning som hela världen står inför.

Även om Wallhamn är en liten svensk hamn sett till godsmängd, så hanterar man stora godsvärden, drygt 2–3 procent av Sveriges BNP enligt egna bedömingar.

– Och signalerna vi får inför 2022 är att det kommer att levereras och säljas mycket fordon. Transporter är ju samhällets blodomlopp, och pandemin har ju fått de flesta att inse hur viktig möjligheten att kunna förflytta sig och mötas är för oss människor. 

Av Hilda Hultén