Jungheinrich går över till grön el – bygger egna solcellssystem

Med omedelbar verkan kommer alla Jungheinrichs anläggningar i Tyskland att drivas uteslutande med grön elkraft. Samtidigt har företaget börjat generera sin egen solenergi.
Genom övergången till förnybar el har koncernen minskat sina årliga växthusgasutsläpp med cirka 15 500 ton koldioxid.

I koncernstrategin som presenterades i november satte Jungheinrich ämnet hållbarhet i centrum för sin affärsverksamhet och ställde ambitiösa mål. Bland annat att uppnå klimatneutralitet. Företagets övergång till inköp av grön el till alla tyska anläggningar är ett steg på vägen att uppnå målen.

– Klimatförändringar är en av de mest pressande frågorna i vår tid. Övergången till förnybara energikällor för att tillgodose våra elbehov är ett viktigt bidrag till mer hållbarhet, kommenterar dr Lars Brzoska, koncern-vd för Jungheinrich.

Samtidigt satsar företaget på egen solenergi. Sedan mitten av februari har de självständigt drivit sitt första solcellssystem på taket på den egna produktionsanläggningen i Moosburg, Bayern. Huvudkontoret i Hamburg kommer att utrustas med solpaneler under året.

Sparar 15 500 ton koldioxid per år

Under verksamhetsåret 2019 förbrukade koncernens produktionsanläggningar och dotterbolag i Tyskland cirka 45 600 000 kilowattimmar el sammanlagt. I och med övergången till grön el minskar de årliga koldioxidutsläppen med cirka 15 500 ton, vilket även minskar företagets globala klimatavtryck. Cirka 69% av deras globala koldioxidutsläpp från elförbrukning har tidigare kommit från Tyskland.

Bedömningen av livscykeln för de truckar som tillverkas förbättras också med övergången. Cirka 11% av den energi som eltruckar förbrukar under hela livscykeln kommer från tillverkningen.

– För oss börjar ansvaret för produkten inte på fabriken utan många steg innan dess. Som en del av vår strategi 2025+ intensifierar vi våra aktiviteter för att göra Jungheinrichs leveranskedja mer hållbar, och detta inkluderar energiköp, kommenterar Dr Brzoska.