Jysk växer i nytt Nässjölager

Jysk flyttar nu in i sitt nya, 17 500 kvm stora lager i Nässjö, en grannfastighet till bolagets centrallager som man köpte av Lagerservice år 2020.

– Försäljningen har gått bättre än vad vi trott i år och e-handeln fortsätter att växa, så där tittar vi på att automatisera, berättar Jysks logistikdirektör Annika Löfgren.

Jysk byggde sitt första lager i Nässjö år 2000, och är lite av logistiklägets kronjuvel. Att Jysk valde att förlägga sitt centrallager till Nässjö berodde till stor del på kommunens engagemang. Sedan dess har ”Nässjö Distribution Center” utökats successivt – de senaste åren med 12 000 kvm höglager till totalt 70 000 kvm (2016) – och 2020 med köpet av grannfastigheten – TPL-aren Lagerservice lagerlokal – en fastighet Jysk nu är på väg in i.

– Först funderade vi på att bygga ihop fastigheterna till en, det går en väg mellan byggnaderna som vi också äger. Men nu har vi bestämt oss för att behålla fastigheten separat. Sen är det inte klart exakt vad vi ska ha för verksamhet i det nya lagret, som det ser ut nu så blir det ett kombinerat buffert- och plocklager som ska komplettera vårt centrallager, berättar Annika Löfgren, Logistikdirektör på Jysk.

Lagerservice har i sin tur tillsammans med systerbolaget Nordic Gateway flyttat in en ny, 32 000 kvm stor logistikfastighet, i Södergårdens industriområde i Nässjö.

Annika Löfgren. Foto Hilda Hultén

Försörjer Sverige och Finland

Annika Löfgren har varit logistikchef i Nässjö sedan lagret först etablerades 2000 under titeln “Logistikchef NDC” men fick i december titeln Logistikdirektör på Jysk, med ansvar för logistiken i Sverige och Finland, som sköts från lagret i Nässjö.

– Det är egentligen ingen skillnad mot innan i arbetsuppgifter, utan bara en titelförändring som gör det tydligare vad jag har för ansvarsområden, förklarar hon.

2022 över förväntan

Jysks försäljning fick ett rejält uppsving under pandemin, då hem- och trädgårdssegmentet blev ett populärt område att lägga pengar på för konsumenterna. Under räkenskapsåret 2021/2022 som avrundades 1 september, öppnade kedjan tre nya butiker i Sverige och omsättningen landade på 4,91 miljarder SEK, en liten ökning mot tidigare räkenskapsårets 4,87 miljarder. Resultatet blev det näst bästa någonsin, 538 miljoner SEK. Enligt Annika Löfgren har försäljningen under 2022 gått över förväntan.

– Vi hade förväntat oss att försäljningen skulle gå tillbaka i år, men så har det inte blivit. Vi ligger på ungefär samma nivå i butikerna under 2022 som vi gjorde 2021. Sen växer e-handeln hela tiden, idag ligger den på mellan 15–20 procent av volymerna, och vi väntar oss att den ökar till 30 procent under de närmaste åren, så det är en väldigt stor del.

Vi hade förväntat oss att försäljningen skulle gå tillbaka i år, men så har det inte blivit.

Tittar på e-handelsautomation

Att e-handeln växer innebär utmaningar i logistiken, och bolaget tittar nu på hur man ska kunna utveckla och bygga ut logistiken ytterligare. Bland annat tittar man på att bygga ett till höglager i Nässjö med ytterligare 5–6 kranar samt omkring 50 000 nya pallplatser, för att öka lagerkapaciteten.

– Logistikbehovet växer för oss, e-handeln är mer plockintensiv och vi har också ett större sortiment på e-handeln än i butikerna. Vi har börjat undersöka möjligheterna att bygga ett nytt höglager och automatisera vår e-handelslogistik. Men planerna är fortfarande i sin linda, vi håller på med workshops och ska titta på tekniker och möjliga lösningar, berättar Annika Löfgren.

Av Hilda Hultén