K-Prefab har “säkrat cementen”

Oron för cementbrist till följd av Cementas osäkra tillstånd för kalkbrytning på Gotland, gör att K-Prefab, som tillverkar betongstommar och är en del av K-fastkoncernen, har tecknat avtal med leverantörer av cement för bolagets beräknade totala produktionsvolym under 2022. “Avtalet innebär att leveranser till alla K-Prefabs kunder kan ske enligt plan.” skriver man i ett pressmeddelande.

– Cementa är K-Prefabs huvudleverantör av cement, en nödvändig produkt till våra betongstommar som ingår i bostadshus och andra byggnader med lång livslängd. Till följd av den osäkerhet som råder kring Cementas verksamhet i Slite har vi sett över möjligheterna att anlita kompletterande leverantörer. Vi har höga krav på kvalitet, hållbarhet i alla led och leveranstider och det känns bra att vi nu har avtal som uppfyller dessa. Avtalen säkrar vår planerade produktion under kommande verksamhetsår med möjlighet till förlängning, säger Kaj Grönvall, vd för K-Prefab, i ett pressmeddelande.

Kilenkrysset sålde sin prefabfabrik Kilen Prefab AB till K-Fastigheter i mars 2021, efter 10 år av produktion. Samtidigt inleddes ett samarbete med K-Fast Holding AB i syfte att utveckla fler hyresrätter i Mälardalsregionen.

K-Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med åtta produktionsanläggningar runt om i Sverige. Bolaget sysselsätter omkring 550 anställda och omsättningen uppgår till över 1 miljard kronor.