Kanontillväxt 2021 för Interroll

Den schwieziska intralogistikaktören Interroll har preliminära siffror klara för helåret 2021, som visar på drygt 20 procents försäljningsökning och ökad orderingång med 44 procent. Globalt väntas automationsmarknaden växa med 9,2 procent per år de närmaste åren.

Suget efter automation växer, globalt väntas marknaden för industriell automation växa med 9,2 procent per år mellan 2021–2028, enligt en rapport i Fortune Business Insight.

Automationsföretaget Interrolls globala omsättning för 2021 landade på drygt 6,4 miljarder kronor (640.1 miljoner CHF), vilket är en ökning med 20,6 procent mot 2021. Orderingången steg också till drygt 7,9 miljarder kronor (788.4 miljoner CHF), en ökning mer 43,9 procent mot helåret 2020, vilket gör att bolaget väntar sig en rejäl resultatökning mot 2020. Den positiva orderingången gör också att bolaget redan är försiktigt optimistiska inför 2022. Även vinstmarginalen ser ut att bli stark för året, även om marginalerna ligger strax under rekordåret 2020, färmst på grund av prisökningar på material och en ansträngd försörjning.

lIngo Steinkrüger. Foto Interroll

Det var särskilt en rejäl ökning av projektförsäljningen under andra halvåret 2021 som bidrog till de höga försäljningstalen.

– Vi har signifikant ökat vår marknadsnärvaro under 2021 och börjat året med rekordstora orderböcker. Vi förväntar oss en fortsatt stark efterfrågan, samtidigt som vi noga följer de ansträngda försörjningskedjorna och ökande materialpriserna globalt, kommenterar, Interroll Groups vd Ingo Steinkrüger.

– Med den här bakgrunden fortsätter vi att vara försiktigt optimistiska överlag, men fortsätter att fokusera på kostnader och gör allt vi kan för att ytterligare förbättra våra leveranstider till kund, tillägger han.

Interrolls slutgiltiga årsrapport för 2021 presenteras den 18 mars.

Av Hilda Hultén