Kapellskärs hamn ser kraftig ökning av omlastning

En ökad efterfrågan på godshantering gör att Kapellskärs hamns omlastningsverksamhet går på högvarv. Över 3 000 ton gods hanterades under årets första kvartal.

Under årets första kvartal har antalet ton gods som omlastas i Kapellskärs hamn ökat kraftigt jämfört med 2020. Hamnen går inte ut med hur stor ökningen är men de har hanterat över 3 000 ton gods under Q1. Godset anländer i vagnar med rederiet DFDS från Paldiski i Estland, en rutt som nyligen utökats, och lastas om till lastbil i hamnen.

– Det är glädjande att det skeppas så mycket omlastningsgods nu eftersom vi nyligen expanderat på linjen, säger Kerli Pettersson, verksamhetschef DFDS.

Omlastning sker framför allt med tre godsslag: OSB-skivor till den norska och svenska bygghandeln, UREA-granulat i storsäck som är en del i AdBlue (som minskar de skadliga utsläppen från dieselmotorer) och husmoduler.

– Det är mycket bra att allt fler börjar se nyttan av att frakta mer gods sjövägen och upptäcker våra tjänster i Kapellskärs hamn. Styrkan är våra kompetenta medarbetare som kan möta och hantera snabba förändringar, kommenterar Andreas Pedersen, stuverichef Kapellskärs hamn.