Kappahls centrallager byter ägare

Bolaget Västsvensk Logistik säljer sin enda fastighet, Hästägaren 3 i Mölndal, som innehåller Kappahls centrallager, till Revelop för 665 miljoner konor. Den totala uthyrbara ytan uppgår till 48 000 kvm, varav 39 000 är lagerytor.

Västsvensk Logistik AB, som dotterbolag till norska Arctic Securities, köpte den aktuella fastigheten i december 2017 för 643 miljoner kronor. Dessförinnan hade Klövern ägt fastigheten i fem år och sålt med en värdeuppgång på 30 procent. Byggnaderna uppfördes 1981 och byggdes ut 2002.

“Enligt styrelsens bedömning har köparen vid behov större möjligheter att utveckla Fastigheten jämfört med Bolaget som är ett enfastighetsbolag. Marknaden för logistikfastigheter är god och styrelsen bedömer att tidpunkten för försäljningen är utmärkt, med tanke både på ökade inflationsförväntningarna och trolig framtida ränteuppgång i samband med bolagets kommande refinansiering i slutet av 2022.” skriver Västsvensk Logistik AB i ett pressmeddelande.

Revelop hette tidigare Profi Fastigheter.

Utöver sedvanliga avtalsvillkor är försäljningen villkorad av att en extra bolagsstämma hos säljaren godkänner affären.