Karlshamns nya färjeläge tar emot ny färja

Denna vecka anlöper DFDS nya ropax-färja “Aura Seaways” Karlshamns hamns nybyggda färjeläge 3. Den nya färjan ger 70 procent högre lastkapacitet jämfört med tidigare färjor på linjen Karlshamn-Klaipeda.

I samband med att DFDS beställde två nya ropax-färjor till linjen Karlshamn-Klaipeda började Karlshamns hamn bygga ett helt nytt färjeläge, läge nr 3, för att kunna ta emot de 230 meter långa fartygen. Samtidigt breddades och renoverades färjeläge nr 2 för att kunna ta emot fartyg av samma storlek.

Hamnen har investerat totalt 250 miljoner kronor i utbyggnaden, vilket medfinansierats av EU. Det nya läget öppnades i september 2021 och det ombyggda färjeläge nr 2 ska bli tillgängligt under februari. Framöver kommer även utbyggnader ske på landsidan för uppställning av fordon och trailers samt för passagerarfaciliteter.

DFDS har trafikerat linjen Karlshamn-Klaipeda sedan 2001. Nu i veckan gör deras nya ropax-färja sina första anlöp i hamnen och det nya färjeläget med gods och passagerare. Det är första gången som ett nybyggt fartyg sätts i trafik på Karlshamn sedan regelbunden Roro/färjetrafik startade i hamnen 1997.

Den nybyggda färjan kommer nästan direkt från varvet i Kina och har kapacitet för 600 passagerare och 4 500 lastmeter gods (motsvarande ca 300 lastbilstrailrar). Det är 70 procent högre lastkapacitet än de största färjorna som hittills trafikerat linjen. Under våren kommer även systerfartyget “Luna Seaways” levereras från varvet.

Den nya färjan Aurora Seaways är 230 meter lång och 32 meter bred. Här på plats i Karlshamns nya färjeläge nr 3. Foto Mintmedia, Karlshamn.

DFDS och EU satsar på Karlshamn

Förutom att utöka kapaciteten på linjen Karlshamn-Klaipeda genomför DFDS även satsningar på TPL-verksamheten i området. De bygger just nu ett nytt lager i Stilleryd, Karlshamns hamn, om 23 000 kvm som ska stå klart i slutet av 2022. Den nya anläggningen ska samla bolagets befintliga TPL-verksamhet i området till en fastighet.

Transportkorridoren mellan Sverige och Klaipeda (Baltikum) anses strategiskt viktig ur EU-perspektiv för handeln med östra Europa, med vidare anknytning mot Svarta Havet och Asien. Därför har EU stöttat både utbyggnaden och tidigare satsningar på förbättring av den intermodala kapaciteten över kaj och med järnväg.

Framöver planerar staten även den nya järnvägslänken “Sydostlänken”, som ska skapa en genväg från Karlshamns hamn till transportintensiva företag i regionen. Det gäller Volvo Cars i Olofström, Ikea i Älmhult och viktiga transportnoder vidare norrut. I samband med Sydostlänken ska även en ny rangerbangård byggas utanför Karlshamns hamn.

Av Emanuel Lehtonen