Kesko sänker utsläpp från logistikcenter i Örebro

Kesko Sverige byter till det fossilfria drivmedlet HVO i sina hjullastare på logistikcentret i Örebro, vilket sänker växthusgasutsläppen (CO2) lokalt med hela 90 procent. För truckarna inomhus har man även valt att byta till litiumbatterier, vilket sänker förbrukningen med 30 procent samt ger längre livslängd. Kesko Sveriges logistikcenter levererar till K-Rauta, Onninen, MIAB och K-Bygg.

Finländska detalj- och partihandelskedjan Kesko är Finlands femte största företag sett till omsättning. Kesko har som mål att bli koldioxidneutrala till 2025 och helt fria från utsläpp i sin verksamhet och sina transporter till år 2030, något som den svenska verksamheten är en viktig del i.

Kesko Sveriges logistikcenter ligger i Örebro och levererar till K-Rauta, Onninen, MIAB och K-Bygg. Logistikcentret förser samtliga anläggningar inom Kesko Sverige med varor, levererar till Onninens och MIABs kunder, till pick-up points och e-handelskunder. På logistikcentret jobbar cirka 60 medarbetare och varje dag avgår i snitt 360 leveranser härifrån.

– Bytet till HVO i våra hjullastare gjordes under april i år. Att tänka hållbarhet i alla beslut har länge varit naturligt för oss och det här är ett viktigt steg i att minska vår klimatpåverkan, säger Maria Andersson, Supply Chain Director, Kesko Sverige, i ett pressmeddelande.

Även hållbara leveranser är ett prioriterat område. Det innebär bland annat att man säkerställer att kartongen är i rätt storlek, har rätt tjocklek och innehåller så lite luft som möjligt. Ett viktigt mål är att minska plast och ersätta den mot andra alternativ där det är möjligt.

– Vi ersätter bubbelplast som fyllnadsmaterial i våra kartonger med finriven wellpapp. Det innebär att vi återanvänder den wellpapp som tidigare har skickats till återvinningscentralen. När vi pratar rätt kvalitet från logistikcentret handlar det inte enbart om att det ska vara rätt produkt, på rätt plats, i rätt tid utan även att vi väljer rätt förpackningsmaterial. Kunden ska uppleva att leveransen är något som man står bakom, säger Maria Andersson.