Kicks och Åhléns inför spårbarhet för smink


Kicks och Åhléns inköpsenhet för skönhetssegmentet, Axbeautyhouse, är först ut i skönhetsbranschen med att införa GS1-standardiserad, digitaliserad hantering av artikelinformation, för att effektivisera processerna och säkra spårbarheten i värdekedjan.

Digitalisering, automatiserad lagerhållning och en växande e-handel ställer högre krav på korrekt och validerad artikelinformation. Korrekt information är också viktigt för att skapa fungerande och effektiva processer och beslutsunderlag. I skönhetsbranschen är det idag en utmaning att kommunicera effektivt och korrekt om alla produkter, menar Johanna Sjöborg, operativ chef på Axbeautyhouse, som är Kicks och Åhlens gemensamma inköpsavdelning inom skönhetssegmentet.

Johanna Sjöborg. Foto Axbeautuhouse

– Vi ser ett starkt behov av en gemensam hanteringsprocess för all artikelinformation i varuflödet och i säljkanalerna. Att vi tillsammans med GS1 Sweden nu implementerar en effektiviserad och korrekt hantering av produktinformation kommer spara mycket tid i hela värdekedjan genom standardiserad och automatiserad datahantering. En effekt av det kommer också innebära att vi får förbättrade underlag för analys och beslut, kommenterar Johanna Sjöborg.

Utvecklar neutrala standarder

GS1 Sweden verkar för att utveckla och sprida globala, branschneutrala standarder och lösningar och det är deras databastjänst Validoo som Axbeautyhouse kommer att använda för inhämtning av artikelinformation. Med hjälp av tjänsterna i plattformen kommer leverantörer kunna dela information till Axbeautyhouse och andra aktörer.

– Att vi får en automatiserad och sömlös process för hantering av artikelinformation på plats kommer att effektivisera hela värdekedjan och det kan förhoppningsvis även gynna hela den bransch vi verkar inom,” kommenterar Freddy Sobin, vd på Kicks.

Kicks annonserade nyligen att man flyttar sin logistik till ett nytt, automatiserat lager i Rosersberg, där man blir granne med koncernsyskonet Åhléns nya, automatiserade lager.

– Att ha detta på plats är också en förutsättning för vårt nya automatiserade lager. Vidare ger initiativet oss ytterligare kraft och möjlighet att fokusera än mer på att skapa bästa möjliga kundupplevelse, kommenterar Åhléns vd Annica Hagen.

Axbeautyhouse kommer att börja inhämta artikelinformation från Validoo med start under hösten.

– Det är glädjande att skönhetsbranschen ser värdet av ett gemensamt digitalt affärsspråk. Att lyckas med utbyte av kvalitativ masterdata är ett viktigt steg för att skapa cirkulär ekonomi, effektiv logistik och bättre affärer för både leverantör och återförsäljare. Vi ser fram emot att vara möjliggörare i denna implementering”, kommenterar Jonatan Tullberg, vd på GS1 Sweden.