Kilenkrysset bygger verkstad åt Alfa Laval

Kilenkrysset AB fördjupar nu sitt samarbete med den redan befintliga kunden Alfa Laval, denna gång med en verkstadslokal placerad i Jordbro, Haninge kommun. Jan Persson, vd Kilenkryset passar samtidigt på att berömma Haninge kommun för att ha “rätt värderingar” när det kommer till byggande.

År 2000 byggde Kilenkrysset en produktionsanläggning i Esklistuna åt Alfa Laval, därefter deras nuvarande huvudkontor i Lund. Alfa Laval är dessutom hyresgäst i flera av Kilenkryssets lokaler i Lund. Och nu bygger Kilenkrysset alltså en verkstad , med kontor och personalytor på 4 300 kvm i Jordbro åt företaget.

– Vi har en god förståelse för varandra, vilket gör att vi snabbt och effektivt kan komma i mål med det vi önskar förverkliga, kommenterar Jan Persson vd och ägare för Kilenkrysset affären i ett pressmeddelande.

Han passar även på att berömma Haninge kommun, för sin samarbetsvillighet.

– Vill även passa på att nämna, att vi är mycket tacksamma för det fina bemötande vi fått från Haninge kommun. En kommun med rätt värderingar kring vad som är viktigt i de beslutsprocesser som måste bedrivas i samband med bebyggande av fastighet och exploateringen av ett markområde. En bidragande faktor till en positiv energi både för oss som bygg och fastighetsbolag samt samhällsutvecklingen i stort kring både infrastruktur och arbetstillfällen, säger Jan Persson.

Tom Lundqvist Kilenkrysset, Carina Lindell Kilenkrysset, Mats Berg Alfa Laval, Jan Persson Kilenkrysset och Susanne Dannelind Alfa Laval tar tillsammans det första spadtaget. Foto Kilenkrysset.

Det är fastigheten Jordbromalm 4:4 som förvärvades utav Kilenkrysset AB under 2019, som nu ska bebyggas med ännu en verksamhetslokal Förutom de två redan etablerade företagen på området, Bring och Bejing 8 har man under 2021 genom nybyggnation välkomnat livsmedelsaktören Nybergs Deli till en verksamhetslokal på totalt 7 500kvm.

– Med den nya satellitsiten i Jordbro kommer vi att vara väl placerade och få moderna lokaler som möjliggör expansion för vår separatoraffär. Tillgängligheten är också bra då Jordbro ligger nära vår nuvarande anläggning och vårt framtida innovationscenter i Flemingsberg, kommenterar Susanne Dannelind, chef för Alfa Laval Tumba.

– Här får vi ändamålsenliga lokaler och kan dessutom förbättra vår hållbarhet genom minskad användning av förpackningsmaterial och färre transporter, kommenterar Mats Berg, chef för specialmontering och leverans av separationsmoduler på Alfa Laval.

Ett 20-tal anställda kommer att jobba på anläggningen i Jordbro och verksamheten beräknas utöka de närmaste åren. Under oktober 2021 togs det ”första spadtaget” med representanter både från Kilenkrysset och Alfa Laval. Tillträde beräknas kunna ske under hösten 2022.

Av Klara Eriksson