Kilenkrysset förlorar mot Upplands-Bro kommun

Jan Persson, grundare och vd för logistikfastighetsutvecklaren Kilenkrysset, förlorar sin tvist med Upplands-Bro kommun gällande markområdet i Kungsängen. Attunda tingsrätt bedömer att det signerade avtalet är ogiltigt.

I september krävde Jan Persson, grundare och ägare av fastighetsbolaget Kilenkrysset, Upplands-Bro kommun på 160 miljoner kronor i en tvist om ett markområde i Kungsängen, Upplands-Bro. Igår meddelade Attunda tingsrätt sin dom. Enligt domen har företaget inte bättre rätt till fastigheten.

– Tanken var att fastigheten skulle gå åter till Kilenkrysset om friköp påkallades, och det kommer vi förstås att strida för till högsta instans. Moraliskt har vi rätten på vår sida, nu är det upp till nästa instans att pröva om moralen i en affär har något värde eller om kommunen får lov att bete sig precis hur som helst gentemot fastighetsägare, kommenterar Jan Persson, i ett pressmeddelande.

För nio år sedan avsåg Kilenkrysset att uppföra ett logistikområde på sin mark i Kungsängen, men bankerna var då återhållsamma med krediter. Kilenkrysset överlät därför marken till kommunen för en 20 miljoner kronor. I gengäld skulle kommunen upplåta tomträtten och ge Kilenkrysset möjlighet att senast den 30 juni 2019 köpa fastigheten åter för samma summa – 20 miljoner kronor. Men då ville kommunen ha 100 miljoner för marken.

– Efter en sammanvägning av samtliga omständigheter ger tingsrätten Upplands-Bro kommun rätt i sin helhet. Det är bra att man fastslår att vårt agerande varit korrekt och att man heller inte funnit något som talar för att Upplands-Bro kommun har agerat på ett sätt som medför skadeståndsskyldighet, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun.