Rosenqvist Fastigheter ny ägare av 100 000 kvm i Rosersberg

Rosenqvist Fastigheter Holding AB köper 106 000 kvm kvartersmark, ca 4000 kvm kontors- och ca 2600 kvm industri- och logistiklokaler i Rosersberg, norr om Stockholm av Kilenkrysset. – Det är en väldigt tillåtande detaljplan så det är möjligt att uppföra 60 000 kvm i byggnadsyta, t ex logistik, på fastigheten, säger Mattias Lindqvist, vd Rosenqvist Fastigheter, till DL.

– Vi är både stolta och ödmjuka inför det här spännande förvärvet. Det ligger helt i linje med vår strategi att växa i norr Stockholm och det här köpet stärker vår position i Sigtuna och Arlandaregionen där vi vill vara med.

Två mindre byggander finns redan på marken, men utöver det finns drygt 100 000 kvm med bästa skyltläge vid E4an, med en mycket tillåtande detaljplan som tillåter 40 och 70 meter i takhöjd.

– Det skulle kunna bli logistikfastigheter, men själva fokuserar vi mycket på kompletterande verksmaheter till logistikområden, en av våra hyresgäster är t ex Svensk Bilprovning.

Marken och fastigheterna är en del av det mäktiga logistik- och verksamhetsområdet Rosersberg som tornar upp väster om E4:an strax söder om Arlanda.

Jan Persson och Anders Rosenqvist t.h. (ägare Rosenqvist Fastigheter). Foto Rosenqvist Fastigheter.

Den aktuella kontorslokalen, som ligger på fastigheten, innehåller redan idag Rosenqvist Fastigheter kontor, och är en mycket speciell byggnad, inte minst läge, arkitektur och planlösning.

– Vi skulle aldrig sälja till någon annan aktör än Rosenqvist, menar Jan Persson, Kilenkryssets vd och ägare. Jag vet att de kommer att ta hand om byggnaden till och med bättre än vi själva. Vi var inspirerade av den klassiska TV-serien Dallas när vi byggde, och nu vet vi att huset får en ny kompetent ägare.