Kina inför nya lockdowns i flera storstäder

Enligt flera internationella medier får ett nytt utbrott av covid-19 den kinesiska staten att än en gång utöka restriktionerna, bland annat i storstäderna Peking, Shanghai och Guangzhou. Nya nedstängningar riskerar att allvarligt försvåra den kinesiska produktionen och ställa till nya problem i logistikkedjorna.

Det nya utbrottet av covid-19 har enligt flera internationella medier fått Kina att återinföra lockdowns och hårdare restriktioner. I Guangzhou har staten infört en fem dagar lång lockdown för att bemöta utbrottet. I Shanghai har man begränsat alla inresor till staden, med isoleringskrav i fem dagar efter ankomst. Peking kräver negativa PCR-tester för åtkomst till offentliga platser, såsom köpcenter, hotell och myndighetsbyggnader.

Kinas nolltolerans-policy när det gäller covid-19 har orsakat stora problem i de internationella logistikkedjorna under året, t ex har den förvärrat den internationella containerbristen. Men så sent som den 11 november sa den kinesiska staten att de skulle lätta på restriktionerna och införa mer riktade insatser för att bemöta covid-hotet, samt lätta på det ekonomiska trycket och lindra folkets missnöje. Med det nya utbrottet väljer de dock att utöka restriktionerna igen samt beordra masstestning.

De nya nedstängningarna pressar också den redan ansträngda relationen mellan kinesiska folket och staten. Tidningen The Guardian skriver att en iPhone-fabrik i Zhengzhou har infört ett så kallat “closed loop”-system, där personal bor och arbetar på fabriken utan direkt kontakt med omvärlden. Personal på fabriken har nu gått ut i protest mot sina levnadsförhållanden och uteblivna löner, vilket kan försvåra fabrikens produktionsmål.

Av Emanuel Lehtonen