Klart vem som ska återuppbygga E6

Tack vare ett undantag i upphandlingslagstiftningen har Trafikverket snabbt lyckats teckna avtal med två leverantörer som ska återuppbygga E6 utanför Stenungsund efter jordskredet i september. Leverantörerna är teknikkonsulten Cowi och Peab Anläggning.

Trafikverket har tecknat avtal med två leverantörer som ska arbeta med projektet Återuppbyggnad av E6 Stenungsund. Cowi kommer jobba med geotekniska undersökningar, projektering och upprättande av bygghandlingar. Peab Anläggning tar hand om byggnationen av vägen.

Vid en extraordinär händelse kan en myndighet använda sig av ett undantag i lagen om offentlig upphandling (LOU), kallat Synnerlig brådska. Undantaget ger en myndighet, vid speciellt brådskande situationer som inte gått att förutse och för anskaffningar som är absolut nödvändiga, möjlighet att frångå normalt annonserat upphandlingsförfarande.

– Om vi inte haft den möjligheten hade processen tagit betydligt längre tid. För Trafikverket är återställandet av E6 av högsta prioritet, kommenterar projektchef Daniel Svensson.

Natten till den 23 september sveptes flera hundra meter av E6 åt sidan av ett kraftigt jordskred utanför Stenungsund. Hela infrastrukturen i kommunen har förändrats och motorvägen fortsätter vara avstängd tills den är reparerad. När den kan vara återställd är fortfarande oklart. Innan skredet trafikerades vägen av 20 000 fordon varje dygn.