Klimatklivet beviljar Gasum 30 miljoner euro för två nya biogasanläggningar i Sverige

Klimatklivet har beviljat Gasum 30 miljoner euro för att etablera två nya biogasanläggningar i Sverige. Det mottagna stödet på 15 miljoner euro vardera är det högsta som kan erhållas från Klimatklivet. Biogasanläggningarna är i planeringsstadiet för närvarande och platserna är i Dalarna och Kalmar län.

– Stödet från Klimatklivet gör det möjligt för oss att utöka vår produktionskapacitet i Sverige med inte bara en utan två anläggningar. Detta är ett viktigt steg för att göra biogas mer tillgängligt och därmed bidra till att förverkliga Sveriges och EU:s klimatmål, säger Erik Woode, Director, Project Development & Management, Gasum, i ett pressmeddelande.

Anläggningen som planeras i Borlänge kommer att producera flytande biogas (LBG), främst från gödsel och matavfall. Dess årliga kapacitet är planerad till 120 GWh. Anläggningen är välplacerad eftersom Gasum nu i december inviger en ny tankstation med LBG och LNG för tunga fordon i Borlänge, som byggs på regionens största logistikföretag Maserfrakts mark.

Matavfall och gödsel råvaror

Det kommunala energi- och avfallshanteringsföretaget Aktiebolaget Borlänge Energi sedan 2017 drivit en förbehandlingsanläggning för matavfall vid Fågelmyra deponi- och återvinningscentral i Borlänge. Genom att etablera en biogasanläggning i närheten kan cirka 47 000 ton s k “slurry” – matavfallssoppa – pumpas direkt till biogasanläggningen, i stället som idag, transporteras ut ur regionen. Gasum kommer också att samarbeta med Dala Biogas AB – grundat av lokala jordbrukare – som sedan länge haft ambitionen att starta biogasproduktion i Dalarna.

– De kommer att vara en värdefull lokal tillgång för oss. Det finns en enorm anda av samarbete, engagemang och en can-do-attityd i Borlänge. De vill verkligen se detta förverkligas, tillägger Gasums Erik Woode.

Även i Kalmar planeras biogasproduktion

Biogasprojektet i Kalmar län etablerades i samarbete med Mörbylånga Biogas AB, ett företag som startades av en grupp lokala jordbrukare. Genom lokalt samarbete har anläggningen fått starkt stöd från lokala samhället.

Eftersom projektet är sprunget ur ett initiativ från lokala jordbrukare är det naturligt att råvaran till anläggningen huvudsakligen består av gödsel och andra rester från jordbruket. Anläggningens årliga kapacitet är planerad till 70 GWh.

– Anläggningen i Kalmar län ligger i ett område som är en av de nationella föregångarna för användning av biogas. Vi är mycket glada över att både Kalmar län och anläggningen i Dalarna kommer att möjliggöra lokal energiproduktion och nya lokala jobb, avslutar Erik Woode.

LNG och LBG

Genom att använda LBG (flytande biogas) kan man minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med diesel. LNG (flytande naturgas) och LBG kan användas i samma infrastruktur.